Margaréta Vyšná (4. 1. 2016)

S objektivitou za pravdou
v ústrety novému roku 
želá
 
Mgr. Margaréta Vyšná
Štúrovo