Margaréta a Miroslav Musilovci (23. 12. 2018)

Margaréta a Miroslav Musilovci (23. 12. 2018)

Želáme Vám na sviatky takú pohodu, akú sme mali v Algarve a v roku 2019 želáme hojnosť takýchto príležitostí.
Margaréta a Miroslav Musilovci