M + R Kenderovci (21. 12. 2024)

M + R Kenderovci (21. 12. 2024)
***
Poplach sa naozaj dial na Nebi i Zemi.
Neskonalá radosť z pastvín zrela.
Mocných zo spánku to neustále budí.
Uvoľnené miesto sa zrazu zapĺňa.

Oheň vatier v chlade srdcia zažína.
Pozýva upachtená hviezda k cieľu.
Cez trpkú skúsenosť túžby poranenú.
Rodí sa v biede Sveta záchrana.
 
Požehnané Vianoce a šťastný nový rok 2024 vám prajú.
M+R Kenderovci.