Ľudo Majer (5. 1. 2016)

Literárnemu týždenníku i Vám všetkým v jeho redakcii
želám veľa úspechov v novom roku a stále viac spokojných čitateľov.

Ľudo Majer, čitateľ a prispievateľ