Ľubomír Kotrha (28. 12. 2016)

Ľubomír Kotrha (28. 12. 2016)

Dobrý deň.

Ešte zopár konconovoročných...

Všetko dobré v novom roku.

Ľubomír Kotrha