Ľubomír Balvín (27. 3. 2016)

Príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov praje

Ľubomír Balvín, predseda Rady a VV

Únia mužov Slovenska – Hnutie pre rodiny, Klub žien a matiek pri ÚMS