Literárny Zvolen (uzávierka: 31. 8. 2017)

Literárny Zvolen (uzávierka: 31. 8. 2017)

Národné osvetové centrum, mesto Zvolen, Krajská knižnica Ľudovíta Štúra a Literárne informačné centrum vyhlasujú

25. ročník súťaže

Literárny Zvolen

 

Uzávierka celoštátneho kola je 31. 8. 2017.

 

***

Na súťaži sa môže zúčastniť každý autor nad 15 rokov, ktorému dosiaľ nebola knižne vydaná publikácia, súťaží sa vo dvoch kategóriách: poézia a próza. Zúčastnený autor môže poslať do výberového a celoštátneho kola najviac 5 poetických, 3 prozaické útvary v rozsahu najviac 20 normalizovaných strán v 4 vytlačených kópiách, s uvedením svojho mena a priezviska, veku, adresy, kontaktu atď.

Autori posielajú svoje práce na adresu: Národné osvetové centrum, Nám. SNP 12, 812 34 Bratislava 1 s označením obálky „Literárny Zvolen 2017“ alebo na e-mailovú adresu: martina.koval@nocka.sk.

Bližšie informácie na adrese: Národné osvetové centrum, Mgr. art. Martina Koval Majerníková, Nám. SNP 12, 812 34 Bratislava 1, e-mail: martina. koval@nocka.sk, Telefón: 02 204 71 244.

 

***

Slávnostné vyhodnotenie celoštátneho kola súťaže sa uskutoční 27. – 28. 10. 2017 v Krajskej knižnici Ľ. Štúra vo Zvolene.

Súčasťou vyhodnotenia bude literárny večer a rozborový seminár.

 

Propozície si môžete stiahnuť <T U>.

 

(Zdroj: NOC, e-mail 14. 6. 2017)