Literárny týždenník 39 – 40/2013

Literárny týždenník 39 – 40/2013

V Literárnom týždenníku č. 39 – 40 z 13. novembra 2013 si môžete prečítať ROZHOVOR SO ZNÁMYM SLOVENSKÝM VÝTVARNÍKOM, AKADEMICKÝM MALIAROM RUDOLFOM KRIVOŠOM, spoluzakladateľom Skupiny Mikuláša Galandu, s názvom Obraz by sa nemal vysvetľovať – záleží na sile výrazu. Novembrové udalosti roku 1989 si časopis pripomína rozhovormi s protagonistami revolúcie Milanom Kňažkom (Z tribúny budúcnosť vyzerala nádejne) a Františkom Mikloškom (Tlak režimu sa dal vydržať).

V zahraničnopolitickom komentári Romana Michelka Voľby v ČR alebo Súmrak tradičných strán? môžete nazrieť za oponu českej povolebnej politickej scény. Reportáž Drahoslava Machalu Čo vidím, to aj cítim približuje „Raj, z ktorého nás nevyženú“ – svet spomienok na autorove cesty po stopách E. Hemingwaya a príbehy ľudí, ktorých na nich stretol. Recenziám Bratislavské hudobné slávnosti: Post Festum... Nová inscenácia Štátnej opery v Banskej Bystrici: Verdi ako objekt hudobnej drámy nechýba ostré kritické pero.

Literárny týždenník prináša aj blok Diskutujeme o histórii Slovenska, Slovákoch a o slovenčine, v ktorom sa Milana S. Ďurica v článku Rastic – prvý slovenský štátnik zamýšľa nad nedocenenou osobnosťou slovenských dejín – kniežaťom a kráľom Rastislavom. Vitkor Timura v príspevku Vývoj jazyka a názvov v etnogenéze Slovenov – Slovákov odokrýva hlboké stopy etnogenézy Slovákov a názvu kmeňa Sloveni (Suoveni), ktorý je doložený už v polovici 2. storočia po Kr. Článok Ábela Kráľa Zvihnime hrdo hlavy vyzýva slovenských historikov na prehodnotenie tradičných koncepcií pohľadu na dejiny Slovákov a slovenského národa, dodnes ovplyvňované koncepciami historikov či ideológov susedných národov. Celostranová rubrika Kaleidoskop prináša správy zo sveta kultúry a pozvánky na podujatia vo viacerých slovenských mestách a obciach. LT avízuje aj príspevky internetového časopisu www.slovo.sk.

V časti LiteraTÚRA uverejňuje Literárny týždenník rozhovor so spisovateľkou a vydavateľkou Danušou Draguľovou-Faktorovou: Životu sa uniforma obliesť nedá alebo Hľadať dobro je vždy pozitívne a poetický rozhovor s úspešným spisovateľom a známym trnavským lekárom Miroslavom Danajom Biele inšpirácie.

Manipulácie s budovou SSS a OASS na Laurinskej 2 odhaľujú príspevky predsedu Spolku slovenských spisovateľov Miroslava Bielika Janíkova Af/éra: Fakty o zlyhaní a manipulovaní a predsedu Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska Ľuba Beláka Literárna GORILA: Otvorený list členom Obce spisovateľov Slovenska. Spisovateľ a publicista Ján Čomaj približuje dielo v minulom režime perzekvovaného ľavicového spisovateľa Jozefa Hnitku pri príležitosti 100. výročia jeho nedožitých narodenín pod názvom pripravovanej knihy o ňom Múrom proti hlave. Časopis predstavuje novú poéziu Jána Tazberíka, básnika a tajomníka SSS, a básnické aktorstichy Ervína Nagya. V rubrike Recenzie kritici hodnotia antológiu Plášť bohyne editorky Viery Benkovej (recenzent J. Boldocký), preklad knihy Jeesteina Gaadera Vianočné mystérium (M. Pertíková) a knihy Jána Kopinu Posunok s posmešníkmi (A. Švecová) a Kolomana Kocúra Sracia zbraň (Jozefa Špaček).

V rubrike Servis okrem listov čitateľov redakcia informuje o najnovších udalostiach v spolkovom živote, informuje o zasadaní Predstavenstva SSS a prijatí nových členov, podpísaní zmluvy SSS so Združením spisovateľov Srbska, a účasti zástupcov SSS na spomienke pri hrobe V. Beniaka. V rubrike LiTERÁRIUM predstavuje časopis aforistické kúsky Milana Lechana, Marty Gremuškovej, Milana Kendu a Jozefa Billyho, ktoré osviežuje politická karikatúra Voľby v ČR 2013 (autor Ľubomír Kotrha) a karikatúra Ja som Mikuláš chudobných (Peter Gossanyi). Číslo, ktoré zostavili Pavol Dinka a Štefan Cifra, uzatvára úsmevné zamyslenie Viery Švekovej o vnímaní žien svetovými mysliteľmi, najmä filozofmi a básnikmi, s názvom Ženské zvody.

Literárny týždenník sa oddá čítať. Presvedčte sa o tom...

 

Pripravil ŠTEFAN CIFRA