Literárny týždenník 5 – 6/2014

Literárny týždenník 5 – 6/2014

V dvojčísle Literárneho týždenníka 5 – 6/2014 sa s publicistom, vysokoškolským pedagógom a diplomatom M. Servátkom zhovára J. Tazberík v rozhovore s názvom Posolstvá o Slovákoch a Slovensku, v ktorom sa približujú najmä aktivity a úspechy slovenskej diplomacie v Bielorusku, Poľsku a vo Vatikáne.

V eseji I. Trnovca a D. Hovorku Pehy na kráse informačnej/konzumnej spoločnosti sa dozviete o hodnotových úskaliach súčasnej spoločnosti, ktorú ovláda vládne informatika, informácie a konzumná kultúra. Článok Britská univerzita Liverpool Hope ocenila kardinála J. Ch. Korca informuje o udelení čestného doktorátu prestížnej ekumenickej univerzity tejto slovenskej charizmatickej osobnosti pri príležitosti 90. narodenín.

V zahraničných komentároch R. Michelko v článku Na okraj stretnutia v Davose: Rastúca priepasť medzi bohatými a chudobnými varuje pred prehlbujúcou sa sociálnou priepasťou v celosvetovom kontexte i v slovenských podmienkach. Politológ F. Škvrnda približuje Neférové „hry“ okolo ZOH Soči 2014. Článok Slovenské centrum PEN odmietlo protest pred otvorením ZOH v Soči, uvádza dôvody, pre ktoré sa SC PEN nepridalo k výzve medzinárodného centra PEN a uverejňuje jeho vyhlásenie aj s menami signatárov.

V domácich komentároch v rubrike Zaostrené na elektronické médiá sa venuje P. Dinka píše v článku Televízni „filantropi“ o praktikách slovenských médií a ich magnátov, ktorí sa hrajú na „charitu“, no v skutočnosti sledujú iba svoje komerčné záujmy. Ľ. Števko v príspevku Hra na jednu bránku.. analyzuje situáciu v kandidatúre na post prezidenta, kde sa všetci kandidáti grupujú v boji s najvážnejším kandidátom na post prezidenta R. Ficom a poukazuje na negatívnu kampaň, nedostatok vízií či dokonca nevedomosť viacerých kandidátov o prezidentských kompetenciách. M. Klenko sa zamýšľa: Kam speje slovenské zdravotníctvo?

Publicistka G. Rothmayerová približuje v esejisticky poňatej recenzii s názvom Život v pravde. Ale naozaj osudové peripetie a pôsobenie niekdajšieho disidenta P. Uhla v česko-slovenskej prednovembrovej a ponovembrovej politike, ktorý bol aj po roku 1989 kritikom politikov a politických strán bez ohľadu na ich orientáciu – z hľadiska hodnôt demokracie, slobody a schopnosti odolávať korupcii – a ktorý na protest proti zákonu ČNR o zákaze dvojakého občianstva po vzniku samostatnej ČR prijal slovenské občianstvo a na českom ústavnom súde aj vyhral svoj spor o občianstvo.

Dve recenzie o jednej divadelnej hre od M. Poláka Diváka vtiahli na javisko a od A. Slávikovej Experiment s ilúziami analyzujú umelecké stvárnenie dramaticky novátorskej hry činohry SND Ilúzie od autora I. Vyparejeva, postavenej na rozprávaní dvoch manželských párov o ich prepletených platonických ľúbostných vzťahoch. J. Rácz v recenzii Muzikálová kriminálna fantastika hodnotí muzikál Sherlok Holmes v naštudovaní Divadla Jonáša Záborského v Prešove.

V rubrike Názory – Hovoríme o Slovákoch, Slovensku a slovenčine historik F. Vrábel odpovedá na otázku Komu patrí Devín?, ktorú kladie Gabriela Kiliánová v článku uverejnenom v Dějinách a současnosti, a v polemike s ňou dokladá historickú spätosť Devína so slovenskými národnými a literárnymi tradíciami. Nové poznatky o zbúraní tzv. miléniových pamätníkov na Devíne a v Nitre autor doloží v dokončení článku budúcom čísle časopisu aj konkrétnymi svedectvami.

Časť LiteraTÚRA prináša rozhovor s literárnou vedkyňou Z. Čížikovou Slovenská vojvodinská poézia v pozornosti literárnej vedy, ktorú spovedá E. Farkašová.

Rubrika Servis prináša správy o návšteve R. Fica a vedenia SSS, jeho predsedu M. Bielika, tajomníka J. Tazberíka a ďalších členov SSS, u kardinála J. Ch. Korca, ktorí mu zablahoželali k významnému okrúhlemu jubileu. F. Mrva píše v článku Profesor Horák ocenený o dvoch významných oceneniach pre túto dnes už legendu slovenskej literatúry i divadelníctva. Z. Matláková približuje prezentáciu knižky mladého básnika v článku Vrstvenie Romana Beňa a CD nosiča Kde nájdem to nebo od B. Vargovej. I. Lukáčová informuje v príspevku Privítanie knihy vzácnych spomienok o živote a diele v bývalom režime prenasledovaného kňaza, o ktorom vyšla kniha jeho dcéry V. Michalkovej Ján Murín – Spomienky na obdobie rokov 1913 – 1950. M. Necpálová približuje Výstavu J. Čajaka v Báčskom Petrovci a J. Závarský uverejňuje článok Rakúske vyznamenanie M. Červenému.

Šéfredaktor poverený vedením Literárneho týždenníka Š. Cifra informuje o súhlase nového člena redakčnej rady A. Maťašíka s členstvom v tomto poradnom orgáne časopisu, ktorý v nej nahradí nedávno zosnulého L. Čavojského.

V rubrike Recenzie hodnotí M. Ferko preklad knihy V. Nabokova Pamäť, prehovor od prekladateľa O. Kořínka. Z pôvodnej tvorby E. Fordinálová recenzuje novelu M. Brücka Žmurknutie z večnosti, I. Baláž básnickú zbierku J. Gavuru Besa, A. Halvoník knižku s troma prózami S. Rakúsa Fáza uvoľnenia a Š. Šimko humoristickú prózu T. Repčiaka Zo života Karčiho Vešeľaka. A. Kret hodnotí prvolezeckú kultúrno-historickú publikáciu T. Ferka Divadelné letopisy mesta Košice.

Rubrika Čítanie prináša prózu D. Stana Cover Punk a poviedky M. Gondu Na Zemplíne sa dajte radšej pohostiť, Svet podľa zvoneniaLeto je čas obnažených tiel. V reportáži Literatúra po gruzínsky G. Murín píše o svojich stretnutiach so spisovateľmi v Gruzínsku, ako aj o podpore pôvodnej literatúry v tomto štáte s bohatou kultúrnou tradíciou. Svoju poéziu v časopise predstavuje J. Lomečík v básničkách Ruky, List, Nádej, Ozvena (z) minulosti, Prečo? a M. R. Kame vo veršoch Prvá myšlienka, Ráno, Uvoľnenie v tme, Len v dobrom, HalaliRozhovor. Časopis informuje formou anotácií o novinkách Vydavateľstva SSS J. Voznesenská: Kasandrina cesta a P. Mišák: Stanice.

V rubrike LiTERÁRIUM majú uverejnené aforizmy  M. Germušková, M. Kupecký, Ľ. Majer, P. Gossányi, O. Nagaj a M. Hodál.

Nová rubrika Fórum kultúrnej verejnosti prináša názory čitateľov na manipulácie okolo ZOH v Soči a na hľadanie hrobu sv. Metoda v Čiernych Kľačanoch.

Ostatné číslo Literárneho týždenníka potvrdzuje zvyšujúci sa záujem prispievateľov o publikovanie v tomto médiu, skvalitňovanie recenznej tvorby a prináša viaceré podnetné pohľady na náš kultúrno-spoločenský život, umenie, literárnu tvorbu, ako aj na domáce a zahraničné udalosti. Oplatí sa prečíta si ho.