Literárny týždenník 39 – 40/2015

Literárny týždenník 39 – 40/2015

Literárny týždenník 39 – 40 z 18. novembra 2015 prináša:

* ROZHOVOR

* A. Ferko: V službe slovenskej kultúre (so spisovateľom, scenáristom, dramaturgom a matematikom sa zhovára M. Janek)

* KNIŽNÉ FESTIVALY/ZDRUŽENIA

* Š. Cifra: BIBLIOTÉKA 2015: Spolok slovenských spisovateľov a Vydavateľstvo SSS prezentovali knižné tituly na 23. medzinárodnom knižnom veľtrhu

* KOMENTÁRE/ZAHRANIČIE/DOMOV

* R. Michelko: Najnižšia európska mzda

* Ľ. Števko: Pravica na konci s dychom?

* F. Škvrnda: Čierna Hora – krok k destabilizácii Balkánu

* UMENIE/DIVADLO/OPERA/FILM/VÝTVARNÍCTVO

* M. Polák: Divadelná podoba dvoch slávnych filmov Denysa Arcanda v Štúdiu SND

* J. Nežatická: Celoslovenská premiéra bláznivej komédie Z rúčky do rúčky v nitrianskom divadle

* Ľudovít Štúr prišiel do divadla

* T. Ursínyová: Janáčkova Vec Makropulos v SND

* E. Grečner: Film ako voľný verš (rec. M. Polák)

* M. Kupecký: Marián Mandúch opäť vystavuje v Nových Zámkoch

* KULTÚRNE DEDIČSTVO/MIESTNA KULTÚRA

* J. Nežatická: Stánok kultúry a spoločenských podujatí v Nových Sadoch pri Nitre

* Výstava bieloruskej fotografky M. Batsiukovej v Piešťanoch

* SERVIS/KNIHA/NEKROLÓG

* M. Bielik: List predsedu SSS predsedovi Združenia spisovateľov Srbska

* Prečítajte si Slovo

* „Lekárnici“ a detská kniha na knižnom veľtrhu

* Novinky Vydavateľstva SSS a SSS

* Š. Moravčík: Chcete vidieť zlatú Bratislavu?

* J. Markuš: Ľudovít Štúr, štúrovci a slovenský osud (1815 – 2015)

* O. Štefanko: Neviditeľné krídla

* M. Bielik: Kondolenčný list SSS k úmrtiu novinára a spisovateľa R. Kaliského

* Ďakovný list nitrianskeho biskupa V. Judáka SSS za kondolenciu k úmrtiu kardinála J. Ch. Korca

* ROZHOVOR

* V. G. Popov: O veľkých osobnostiach ruskej kultúry (s predsedom Petrohradského zväzu spisovateľov sa zhovára P. Dinka)

* ZAMYSLENIE/KULTÚRNE DEDIČSTVO/MIESTNA KULTÚRA

* I. Lehotský: Večná smrť – večný život

* F. Mach: Mladí dobrovoľníci obnovujú pamiatky

* ČÍTANIE/POÉZIA/KALEIDOSKOP

* M. Świderska-Pelinková: Uragán, Ženy rajskej záhrady, Ktokoľvek, Melódia klavíra, Prístavné mesto, Nelietavec, Za súmraku, Psycho (preložil R. Brenkus)

* J. Čertík: November

* Vedecká konferencia o Pierrovi Teilhardovi de Chairdin

* RECENZIE

* J. Banáš: Dementi (rec. G. Rothmayerová)

* E. Farkašová: Cestovanie s Revue svetovej literatúry

* V. Švenková: Hry vetra (rec. M. Drastich)

* J. Vladár, V. Turčány: Venuše slovenského praveku (rec. M. Bátorová)

* Š. Kuzma: Strom na konci (rec. P. Tomašovič)

* Š. Moravčík: Vruby do medu (rec. M. Chudík)

* Z pozvánok

* KULTÚRNE DEDIČSTVO/UMENIE/VÝTVARNÍCTVO/KNIHA

* M. Vároš: Osudy umeleckých zbierok...

* Rudolf Belan vydal knihu Zväzáci

* ZAMYSLENIE/FESTIVALY

* V. Švenková: Všelijaký rozum ľudský

* P. Dinka: Kvety Ruska

* LiTERÁRIUM

* J. Čomaj: Holé vety

* J. Bily: Drobničky XXL

* Ľ. Majer: Aforizmy spod čapice

* A. Scholz: Príprava na dlhé zimné večery

* Z. Kalčíková: Novembrové aforizmy

* FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI

* M. Vároš: Osobný protest spisovateľa literatúry faktu Milana Vároša proti postupu firmy Arthur