Literárny týždenník 39 – 40/2014

Literárny týždenník 39 – 40/2014

Literárny týždenník 39 – 40 z 12. novembra 2014 prináša:

* ROZHOVOR

* V. Benková: Pri tvorbe sa mi stíši rytmus srdca: Rozhovor s prvou dámou slovenskej dolnozemskej literatúry, ocenenou Spolkom slovenských spisovateľov za celoživotné dielo (zhovára sa M. Bátorová)

* ZDRUŽENIA/VÝROČIE

* SSS žiada o návrat odstráneného nápisu na sídelnej budove SSS

* Festival slobody 2014

* KONFERENCIE/LITERATÚRA/DEJINY

* J. Borguľová: Seminár SNP v literatúre – nové náhľady

* E. Mitrová: Dve momentky a úvaha o Kukučínovi

* KOMENTÁRE/DOMOV/ZAHRANIČIE

* R. Michelko: Štvrťstoročie veľkých zmien aj vnútorných rozporov a tenzií

* F. Škvrnda: Po voľbách – kam a ako pôjde Ukrajina?

* Ľ. Števko: Instantný predvolebný guláš

* ESEJ/DEJINY/VÝROČIA/FOTOGRAFIA

* J. Čomaj: Malé zamyslenie nad jubileom novembra 1989

* Rudolf Schuster vystavuje

* ZAMYSLENIE/LITERATÚRA

* A. Blaha: Cintoríny sú hviezdy na nebi

* Laureáti Bienále divadelnej fotografie 2014

* J. Judínyová: Ruská klasická literatúra v moskovskom metre

* Farebný svet – Coloriskeri luma

* OSOBNOSTI/DEJINY

* V. Apfel: Ľ. Štúr a jeho blízki v službe svojmu národu

* I. Bariak: Ľ. Štúr a jeho doba – prínos pre cirkev a národ

* DEJINY/OSOBNOSTI/HUDBA/FILOZOFIA

* M. Demko: Novoobjavená kniha F. Liszta

* L. Hubenák: F.-M. Voltaire – osvietenec, humanista

* RECENZIE/KALEIDOSKOP

* O. Cvengrosch: Tajné dejiny Slovenska, Slovenov a Sloveniek (rec. J. Handžárik)

* P. Dragijský: Slováci tohto kraja: Osobnosti Gemera-Malohontu (T. Winkler)

* Ľ. Bystrianska: Otvorili Pamätnú izbu Učenej spoločnosti malohontskej

* ROZHOVOR

* M. Augustín: Tajomstvo Kostolíka sv. Margity (zhovára sa J. Tazberík)

* SERVIS/LITERATÚRA/KNIHA

* Cena P. Jilemnického na Slovensko

* Vydavateľstvo a členovia SSS na Bibliotéke 2014

* Blíženec les v Klube slovenských spisovateľov

* Novinky Vydavateľstva SSS: V. Hronec: Príkre svahy, M. Prebudila: 3 bodky v dvoch vytiach

* Konferencia J. Tatár – vedec, básnik, publicista

* REPORTÁŽ

* J. Judínyová: Na potulkách Hornou Lužicou

* LITERATÚRA/KNIHA/NEKROLÓG

* O. Filip: Z 29. ročníka Medzinárodného festivalu v Belehrade

* Najvýznamnejšiu francúzsku cenu získala L. Salvayrová

* Silvia Armasová zomrela

* UMENIE/FOTOGRAFIA/OPERA/HUDBA

* M. Polák: Polnočná omša P. Karvaša v SND

* V. Blaho: Hľadanie raja

* T. Ursínyová: Priateľ Fritz s oživeným dejom (premiéra v ŠO v B. Bystrici)

* J. Rátz: Strojová dokonalosť remesla (Grófka Marica)

* EDIČNÁ ČINNOSŤ/KALEIDOSKOP

* Z. Kováčová: O novodobej histórii a editoroch almanachu Nitra

* Štipendium R. Matušíka 18

* Z. Troligová: J. Gregor Tajovský očami mladých

* P. Mulík: Udelili Ceny D. Rapanta

* ČÍTANIE/POÉZIA/PRÓZA

* P. Pelechy: Láska z plastu, Tango Muerte, Čiernobiela, Stotožnenia, Osnova, Delírium

* H. Chachulová: Púštny kvet: Fatamorgána, Priesvitný vták, Vchod do duše, Pre kvety,

V oáze, Vádí

* M. A. Kováč: Oddaná (úryvok z divadelnej hry)

* RECENZIE/AFORIZMY

* Štát a právo: Odborno-teoretický časopis pre otázky vedy o štáte a práve v SR (J. Králik)

* M. Stano: Stretnutie umelcov evanjelikov

* J. Čomaj: Komentáre (aforizmy)

* RECENZIE/KALEIDOSKOP

* M. Najenko: Intim pysmenyckoj praci (M. Roman)

* M. Roman: Cesty k poznaniu tvorby (Ľ. Bobotová)

* E. Farkašová: Pohľady do maďarskej literatúry – v RSL

* B. Brendza: Ochutnať z plameňa (J. Rezník)

* J. I. Bajza: Epigramy, preklad M. Heveši (M. Groll)

* P. Valo: Chirurg, čo porážal šamanov (J. Čomaj)

* Dom hluchého v angličtine

* LiTERÁRIUM/FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI

* M. Kenda: Trójske kone nežnej

* M. Kenda: Aforizmus (dvoj)týždňa

* O. Šabík: Vážená redakcia Literárneho týždenníka