Literárny týždenník 37 – 38/2018

Literárny týždenník 37 – 38/2018

Rozšírené vydanie Literárneho týždenníka 37 – 38 z 31. októbra 2018, venované 30. výročiu vzniku Literárneho týždenníka a 100. výročiu vzniku prvej ČSR, s mimoriadnou prílohou k Bibliotéke 2018 prináša:

30. VÝROČIE LITERÁRNEHO TÝŽDENNÍKA

* Miroslav Bielik: Jubilujúci Literárny týždenník

* Vincent Šabík: Zamyslenie nad jednou knihou rozhovorov: Ku genéze Literárneho týždenníka

* Ľuboš Jurík: Návraty šéfredaktora Literárneho týždenníka: Jedinečný, nezastupiteľný, nenahraditeľný

* Štefan Cifra: Vznik a pôsobenie Literárneho týždenníka v rokoch 1988 až 1989: Oslnivá sila slova

* Roman Michelko: Literárny týždenník v rokoch prelomu 1990 – 1992: Na ceste demokratizácie a suverenizácie Slovenska

* Dušan Mikolaj: Čítanie v Literárnom týždenníku s odstupom desaťročí

* Anton Hykisch: Obrana zdravého rozumu

* Etela Farkašová: Začiatky mojej prispievateľskej aktivity v Literárnom týždenníku

30. VÝROČIE LITERÁRNEHO TÝŽDENNÍKA

HLASY NAŠICH SPISOVATEĽOV/VEDA/VÄZBY

* Ján Čomaj: Čo za tie roky neviem pochopiť

* Andrej Ferko: Na strane života a normálnejšej budúcnosti

* Gustáv Murín: Literárny týždenník vo svete

* Ivan Jackanin: Čas letí ako Literárny týždenník...

* Marián Servátka: K snu o týždennom Literárnom týždenníku

* Ján Chryzostom kardinál Korec o Literárnom týždenníku

POÉZIA/KALIGRAM

* Margareta Partelová: Štvorlístok z radosti a šťastia

HĹBKA ODKAZU OSOBNOSTÍ, KTORÉ UŽ NIE SÚ MEDZI NAMI/ZRKADLO LITERÁRNEHO TÝŽDENNÍKA

* Vladimír Mináč: Národné kultúry a dejiny – základ všeľudskej kultúry

* Milan Ferko: Hlboké slovenské korene

* Ladislav Ťažký: Naše traumy a absencie

* Dušan Slobodník: Nemôžeme sa vzdať kultúrnych kontaktov

* Ján Števček: O právo na slnku treba tvrdo bojovať

* Milan Rúfus: Nesieme dva kríže naraz, no predsa žijeme

* Blahoslav Hečko: Priami predkovia Slovákov a Sloveniek v stredoeurópskom regióne

* Maša Haľamová: Úcta k svojmu jazyku a domovu

* Jozef Bob: Vlastenectvo – tŕň v oku nežičlivcov

30. VÝROČIE LITERÁRNEHO TÝŽDENNÍKA

* Ivan Hudec: Súboj kultúr (II)

* Z kalendária Literárneho týždenníka

AKTUALITY

* Zlatý vek Peterhofu

* 49. ročník Smederevskej básnickej jesene: Cena pre MIROSLAVA BIELIKA

* Marián Šimkulič: Dvadsiati v humenskej kaviarni

* Identifikačný kód Slovenska

ZBIERKA NA PAMÄTNÚ TABUĽU POKRAČUJE

ZBIERKA na pamätnú tabuľu autorovi sochy Martina Kukučína Ivanovi Meštrovićovi a manželom Rudinskovcom – VYHLASOVATELIA: SSS a LITERÁRNY TÝŽDENNÍK

ČRTA

* Petr Žantovský: Pohľadnica z Prahy

POZNÁMKA

* Milan Zelinka: Prečo tlejúce slnko DUŠANA MIKOLAJA

ROZHOVOR

* So spisovateľom JÁNOM FEKETEM: Uchovávanie ponad plynúci čas (zhovára sa Dušan Mikolaj)

100. VÝROČIE ČSR

* Sergio Tazzer: Štefánik v Ríme

* Ján Bobák: Slováci a idea „národného československého štátu“

* Ivan Mrva: Ako sa rodila Deklarácia slovenského národa v Martine: Oživenie politickej aktivity za samourčovacie právo

LITERÁRNA HISTÓRIA

* Mária Rapošová: 90. výročie narodenia NORMY LEIGH RUDINSKEJ: Na Slovensku navždy

CENY VOJTECHA ZAMAROVSKÉHO

* Dušan Mikolaj: Na počiatku bol ZAMAROVSKÝ

SERVIS/PODUJATIA/SÚŤAŽE/JUBILEUM

* „Výhonky“ oslavovali v Budapešti

* Nina Simić: Z medzinárodného knižného veľtrhu v Belehrade: Úspešná slovensko-srbská spolupráca

* Spolok slovenských spisovateľov sa prezentoval v Číne

* Ocenenie MARTINOVI PREBUDILOVI

* Slovenská kronika oceňovala

* Jubilant GEJZA SÁDECKÝ

NEKROLÓG

* Zomrel prekladateľ DIMITĂR STEFANOV

NOVINKA KULTÚRNO-LITERÁRNEJ AKADÉMIE, N. O.

* Milan Vároš: Osudy korunovačných klenotov a šperkov vo víre dejín. Rozmery: 280 x 210 mm, 257 s., tvrdá väzba, ISBN 978-80-973108-0-6. Cena: 24 €

PREČÍTAJTE SI

Na www.noveslovo.sk

LiTERÁRIUM

* Ľudo Majer: Spod čapice

* Alexander Scholz: Intímne otázky

* Ján Čomaj: Holé vety

* Ján Kopina: Voľby od A po Zet v čitárni knižnice

* Milan Kenda: Morality a iné hity

* Peter Gossányi: Aforizmus (dvoj)týždňa

FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI

* Miroslav Majerník, Stropkov: A máme sa dobre...

* Dušan Piršel, Bratislava: Čo bude potom...?

* Štefan Kónya: Manipulácie

 

Kresby: Peter Gossányi, Ľubomír Kotrha

 

PRÍLOHA LITERÁRNEHO TÝŽDENNÍKA BIBLIOTÉKA 2018

* PROGRAMY Spolku slovenských spisovateľov a Vydavateľstva SSS na knižnom veľtrhu Bibliotéka 2018

* PROGRAMY s členmi Spolku slovenských spisovateľov na Bibliotéke 2018

* PROGRAMY zahraničných Slovákov na Bibliotéke 2018

* PROGRAMY historickej a regionálnej literatúry na Bibliotéke 2018

* CENY A PRÉMIE SSS ZA ROK 2017

* PREZENTÁCIE KNÍH NA PROGRAMOCH SSS A VSSS

* Z KNIŽNEJ PONUKY VYDAVATEĽSTVA SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV A SSS ZA ROK 2018

Hlavný partner vydania Literárneho týždenníka č. 37 – 38/2018: Fond na podporu umenia.

Vydanie LT č. 37 – 38/2018 sa realizovalo vďaka finačnej podpore predsedu vlády Slovenskej republiky.