Literárny týždenník 37 – 38/2014

Literárny týždenník 37 – 38/2014

Literárny týždenník 37 – 38 z 29. októbra 2014 prináša:

* ROZHOVOR/LITERATÚRA

* „Vy Slováci ste veľký národ!“ – rozhovor so slovenským básnikom, literárnym vedcom a prekladateľom Viliamom Turčánym (zhovára sa šéfredaktor Literárneho týždenníka Štefan Cifra)

* MÉDIÁ/KNIHY/LITERATÚRA

* Z ohlasov na anketu Literárneho týždenníka o potrebe iniciovať zákon o knihe

* Z ohlasov na čitateľský prieskum o Literárnom týždenníku

* J. Lomenčík: Seminár SNP v literatúre – nové náhľady v B. Bystrici

* DNI SLOVENSKEJ LITERATÚRY

* Literatúra v regiónoch

* Prezentácia tvorby mladých autorov a autoriek

* Prezentácia knihy M. Prebudilu

* Ceny predsedu NR SR

* T. Klas: Laudatio pre V. Turčányho

* Slávnostné otvorenie festivalu Dni slovenskej literatúry

* Šéfredaktor Dotykov vydal básnickú zbierku

* Podujatia SSS Odovzdávanie cien za celoživotné dielo

* Literatúra bez hraníc

* M. Bátorová: Laudatio pre A. Hykischa

* KOMENTÁRE/ZAHRANIČIE/DOMOV

* P. Hynčica: Víťazi a porazení českého volebného týždňa

* Ľ. Števko: Mračná nad médiami

* F. Škvrnda: Hongkong – Siang-Kang – a pozadie revolúcie dáždnikov

* UMENIE/HUDBA/VÝTVARNÍCTVO

* T. Ursínyová: Bratislavské hudobné slávnosti 2014

* Trienále plagátu Trnava 2015

* VEDA/ZDRAVOTNÍCTVO

* V. MAYER: Ochorenie po infekcii vírusom eboly

* UMENIE/VÝTVARNÍCTVO/RECENZIE/DIVADLO/JAZYKOVEDA

* J. Leikert: Na margo výstavy I. Schurmana

* P. Parenička: O pavúkoch a iných zákernostiach

* M. Polák: Kamenný chodníček v Divadle J. Palárika v Trnave

* V. Timura: Stretli sa priatelia K. Ivaničku

* V. Švenková: Jemné duše

* REPORTÁŽ/MIESTNA HISTÓRIA

* J. Rezník: Zaťatá päsť vždy dráždi

* RECENZIE

* F. Výrostko: Vo vlastnej sieti (M. Groll)

* F. Juriga: Žiť cudzí život (M. Groll)

* M. Daniš – L. Rybár: Dejiny Azerbajdžanu (Alexander Randin)

* F. Nietzsche: Vôľa k moci ako poznanie (M. Drastich)

* E. Farkašová: Načúvam ránu (J. Tazberík)

* ZDRUŽENIA/LITERATÚRA

* G. Murín: 80. kongres PEN v kirgizskom Biškeku

* ČÍTANIE/POÉZIA

* P. Mišák: Po klasoch, Chvíle, Platiť treba, Ešte je čas, Z apokalýps, Spev, Fiat lux, Strach, Spiaca, Hľadanie, Nikam nechoď

* R. Hakala: Kaplnka, Nemožné, Nesmelé verše zďaleka, Spoveď Judáša, Osem láskavých veršov

* DEJINY/OSOBNOSTI

* F. Vrábel: Ako vnímal prvú svetovú vojnu F. Ruppeldt (Dokončenie z minulého čísla)

* SERVIS/LITERATÚRA/KNIHA/NEKROLÓG

List amerického čitateľa slovenskému spisovateľovi A. Hykischovi

* J. Borguľová: Chalupkovo Brezno

Wolkrova Polianka

* V. Švenková: Anička – múdra hlavička

* I. Vranská: Krídluška v krajine stratených detí

Za pedagógom, jazykovedcom a básnikom M. Frankom

* LiTERÁRIUM/VÝTVARNÍCTVO

* J. Billy: Tri epigramy

Za hrsť aforizmov Petra Gossányiho

* A. Scholz: Záznamník starých rodičov

* J. Čomaj: Preklepy môjho počítača

* O. Nagaj: Posmešníky

* T. Turner: Otázka na telo, Z iného butiku, Srdce zo strelnice, MS 2014

* P. Gossányi: Aforizmus (dvoj)týždňa

* P. Gossányi: Kresba

* FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI

* P. Dragijský: Prečo je všetko slovenské rozporuplné?

* J. Šimko: Kam to spejeme? alebo Svet zdivel, preto bdejme!

* P. Fábry: Pohľad inak