Literárny týždenník 33 – 34/2016

Literárny týždenník 33 – 34/2016

Literárny týždenník 33 – 34 z 12. októbra 2016 prináša:

 

KONGRES SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV

* Videopríhovor SVETLANY ALEXIJEVIČOVEJ, laureátky Nobelovej ceny za literatúru: Pozdrav Kongresu slovenských spisovateľov

* Knut Ødegård: Edda, Bjørnson a básnické slovo

* Petr Žantovský: Choroba zvaná cenzúra

* Jaroslav Rezník: Pozdvihnime spoločenský status spisovateľa

* Anton Blaha: Spasí nás nová legislatíva alebo tvorba?

* Ivan Kamenec: Memento pokongresových osudov

* Jozef Mikloško: Spisovateľ v dnešných telekomunikačných možnostiach

* Jozef Leikert: Čas rozhodovania a čas rozhodnutí

NÁRODNÁ IDENTITA/MÉDIÁ

* Viliam Hornáček: Iniciatíva na čele národa

* Jaroslav Chovanec: Jubileum Slovenskej televízie: K 60. výročiu vzniku

HUDBA/DIVADLO

* Terézia Ursínyová: Hold veľkému skladateľovi ALEXANDROVI MOYZESOVI

* Milan Polák: V Modrom salóne SND uvádzajú hru o kritických rokoch Mila Urbana: Autor románu Živý bič vystupuje v hre Tichý bič

KOMENTÁRE/MÉDIÁ

* František Škvrnda: Zostrenie informačnej vojny proti Rusku

* Pavol Dinka: Od lásky k nenávisti ... od nenávisti k láske?!:  V. medzinárodná konferencia Rusko a Európa: Kľúčové otázky súčasného medzinárodného žurnalizmu

ROZHOVOR

* Rozhovor s arabistom, diplomatom a novinárom MARIANOM MIKEOM KRAMÁROM: Islam nie je len náboženstvo (zhovára sa Jozef Šelestiak)

ČÍTANIE/PRÓZA/FEJTÓN/POÉZIA

* Marta Hlušíková: Rovnováha

* Pavol Dinka: Darček

* Eva Fordinálová: DVOJHLASY (Jánovi Hollému): Selanky, Múdrosť, V čas sucha, Privolávanie jari, Na krásnú zahradu Záhoria, Výzva

* Ondrej Nagaj: Zo smutných básní

RECENZIE

* Ivan Szabó: Príbeh mohyly (APFEL, Viliam: Legenda v kameni – Malé dejiny Štefánikovej mohyly na vrchu Bradlo, 2015)

* Gabriela Rothmayerová: Náš veľký príbeh s Gorbačovom (SYRUČEK, Milan: Michail Gorbačov. Uchránil Prahu před krveprolitím?, 2016)

* Ján Maršálek: Humor v športovom úbore (KUPECKÝ, Milan: Spoza čiary, 2016)

* Lena Riečanská: Vnútorné pocity ženy (ZAŤOVIČOVÁ, Iveta: Tiene babieho leta, 2016)

* Radislav Kendera: Poézia o vode (PÉTERI, Anton: Skupenstvá, 2016)

* Miloš Drastich: Hold čínskej klasike: Spevy Slovenska (KENDA, Milan: Meluzína Jozefína, 2016)

* Ján Čomaj: Bod zrelosti (BEŇO, Ján: Život s kufrom, 2015)

AKTUALITY/GLOSA

* Redakcia: Na slovíčko s Jurajom Šebom o pekinskom knižnom veľtrhu: Záujem o slovenskú literatúru

* Vladimír Blaho: Pravda či nepravda?

NEKROLÓGY

* K úmrtiu Michala Kováča, prvého prezidenta ponovembrového samostatného Slovenska: Vyjadrenia hlbokej sústrasti

* Za Imrichom Sedlákom (* 21. 1. 1933 – † 2. 10. 2016): Zomrel literárny a kultúrny historik, člen Spolku slovenských spisovateľov a dlhoročný člen Kontrolnej komisie SSS

SERVIS

* Miroslav Bielik: K oceneniam na Kongrese slovenských spisovateľov

* Stojan Lekoski: Čestný doktorát RUDOLFOVI SCHUSTEROVI

* Ladislav Hrubý: Dve knižky v Martine: Zbierka O. Nagaja a debut A. Horeckej

* Gustáv Murín: Poézia a víno (2. ročník festivalu poézie v Kosove)

* Redakcia: Aktívny dôchodca (Ocenenie primátora hl. m. SR Bratislavy spisovateľovi MILANOVI VÁROŠOVI)

* Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska (AOSS) vyhlasuje výberové konanie na miesto šéfredaktora Romboidu (prihlášky do 31. 10. 2016)

* Prečítajte si na www.noveslovo.sk (25. 9. – 5. 10. 2016)

LiTERÁRIUM

* Ján Čomaj: Holé vety, Aforizmus (dvoj)týždňa

* Jozef Bily: Drobničky XXL

* Ľudo Majer: Aforizmy spod čapice

* Milan Kupecký: Sociálne a veselo

* Pavel Fabry: Z kuchyne DT V (dvojbodkovej televízie), ktorá sa predstavuje ako RTV:

* Imrich Kupec: Aforizmy

* Peter Gossányi: Aforizmy

* Kresby: Peter Gossányi, Ľubomír Kotrha

FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI

* Ivan Lužák: Zahraniční agenti

* René Pavlík: Ešte o neutralite

 

(Uverejnené: 13. 10. 2016)