Literárny týždenník 29 – 30/2017

Literárny týždenník 29 – 30/2017

Literárny týždenník 29 – 30 zo 6. septembra 2017 prináša:

 

ÚVODNÍK

* Pavol Dinka: Strach...

TÉMA: OD VZNIKU ČESKO-SLOVENSKA PO ÚSTAVU A SAMOSTANÚ SLOVENSKÚ REPUBLIKU

* Štefan Cifra: K 25. výročiu prijatia Ústavy Slovenskej republiky: Historické kontexty smerovania k samostatnosti

AKTUALITY

* Vladimír Bačišin: Zelený trend v architektúre

*  Štvorlístok pre talenty

* Nové nálezy v Bojnej

* Petr Žantovský: Pohľadnica z Prahy

NEKROLÓG

* Zomrel Daniil Granin

KOMENTÁRE/JADRO EÚ

* Roman Michelko: Slavkovský formát a čo ďalej?

* Branislav Fábry: Kto tvorí jadro EÚ?

TÉMA: OD VZNIKU ČESKO-SLOVENSKA PO ÚSTAVU A SAMOSTANÚ SLOVENSKÚ REPUBLIKU

Ľubo Olach: VAVRO ŠROBÁR a vznik Česko-slovenskej republiky: Muž prevratov

DIVADLO/HUDBA

* Terézia Ursínyová: Stratégia moci vo Verdiho opere na hudobnom festivale v Salzburgu: S fascinujúcou Aidou ANNY NETREBKOVEJ

* Milan Zelinka: Slovenský unikát v Cíferi

ESEJ

* Ján Čomaj: Horúca téma týchto dní

TRADIČNÉ REMESLO/HUDBA

* Anna Sláviková: Šikovný umelecký remeselník (TIBOR KOBLIČEK)

NÁRODNÁ IDENTITA/JAZYKOVEDA

* Július Handžárik: Pripomíname si štyridsať rokov od úmrtia profesora JÁNA STANISLAVA: Prevratné objavy o slovenskej identite

* Ján Kačala: Jazyková sloboda

ROZHOVOR

* Rozhovor s autormi knihy (nielen) o jednej z mnohých krás Slovenska (DUŠAN KOVÁČ, FEDOR MIKOVIČ, JURAJ SLOTA): Táto krajina pripomína chrám (zhovára sa Igor Válek)

HISTÓRIA/ARCHEOLÓGIA

* Jozef Vladár: Dunaj – magistrála dávnych európskych civilizácií

ČÍTANIE/POÉZIA

Veľký pán Dunaj:

* Friedensreich Hundertwasser (1928 – 2000, Rakúsko): Nože sa nenáhli, voda
* Vasko Popa (1922 – 1991, Srbsko): Veľký pán Dunaj
* Jasna Melvingerová (1940, Chorvátsko): Venovanie
* Michal Babinka (1927 – 1974, slovenský básnik v Srbsku): Pri Dunaji
* Ion Pilat (1891 – 1945, Rumunsko): Súmrak v delte
* Christo Botev (1848 – 1876, Bulharsko): Na rozlúčku (úryvok)
* Attila József (1905 – 1937, Maďarsko): Pri Dunaji
* Julije Benešić (1883 – 1957, Chorvátsko): Na Dunaji

ČÍTANIE/PRÓZA

* Marta Hlušíková: Deň akýmsi spôsobom iný

RECENZIE

* Gabriela Rothmayerová: Pravda nie je holá, je celostná (KERNÝ, Dušan: Medzi riadkami. Obálka Miroslav Cipár. Martin: Matica slovenská, 2017)

* Iveta Zaťovičová: Priateľ z Polárky (FEKETE-APOLKIN, Ján: Tajný denník pozemšťana. Bratislava: Spolok slovenských spisovateľov, 2017)

* Margita Ivaničková: Kniha ako postruheň (SLIACKY, Ondrej: Povesti a príbehy z medenej Bystrice a okolia. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2017)

* Milan Polák: Bilancia košického divadelníctva (FERKO, Tibor: Divadelné letopisy mesta CASSA, Caschau, Kassa, Košice: V súvislostiach dejín (1557 – 1945 – 2015). Košice: Equilibria, s. r. o., 2017).

* Hana Košková: Rekonštrukcia lásky, hľadania, a pochybností (ZAŤOVIČOVÁ, Iveta: Malinové roky. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2017)

* František Škvrnda: Podivuhodné čínske premeny (MORAVČÍK, Leopold: Čína na konci dlhého pochodu. Bratislava: Perfekt, 2017)

NOMINÁCIE NA CENY SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV ZA ROK 2016

Cena MILANA RÚFUSA za poéziu:

A) Michal Baláž: Ø (Bratislava: EMSA ČD, 2016)
B) Ivana Kladivíková Miháliková: Kovanie v krokoch (Bratislava: EMSA ČD, 2016)
C) Ján Tazberík: Svetlo a iné stroje (Bratislava: SSS, 2016)

Cena SSS LADISLAVA ŤAŽKÉHO za prózu:

A) Zuzana Cigánová: Aksál (Bratislava: Vydavateľstvo SSS, 2016)
B) Anton Hykisch: Verte cisárovi (Bratislava: Vydavateľstvo SSS, 2016)
C) František Juriga: Pre tvoje mŕtve oči (Bratislava: Vydavateľstvo SSS, 2016)

Cena SSS MÁRIE ĎURÍČKOVEJ za literatúru pre deti/Cena KLÁRY JARUNKOVEJ za literatúru mládež:

A) Kamila Balcová: O vodníkovi Chňuchňukovi (Bratislava: Vydavateľstvo SSS, 2016)
B) Marta Hlušíková: Mlynčeky tety Hrozienky (Brno: CPress, v spoločnosti Albatros Media, a. s., Praha, 2016)
C) Lena Riečanská: Som, aká som (Bratislava: Vydavateľstvo SSS, 2016)

Cena SSS ALEXANDRA MATUŠKU za esejistiku/Cena VLADIMÍRA FERKA literatúru faktu:

A) Augustín Marián Húska – Juraj Rehák – František Vnuk: Západ verzus Východ: Kresťansko-slovenský a európsky pohľad na súperenie Západu a Východu (Bratislava: Vydavateľstvo SSS, 2016)
B) Július Lomenčík: Reflexie v priestore (Martin: Matica slovenská, 2016)
C) Roman Michelko: Eseje o kríze (Politologický odbor Matice slovenskej, 2016)

VIETNAMSKÁ LITERATÚRA

* Nguyen Manh Trung, radca Veľvyslanectva Vietnamskej socialistickej republiky na Slovensku: Krátky pohľad na vietnamskú kultúru a literatúru

SERVIS

* Jubileum ĽUBOŠA JURÍKA

* Stretnutie s jubilantom (s MILANOM AUGUSTÍNOM)

* Milan Zelinka: Prečo práve Michelkove eseje o kríze

ZO ŽIVOTA SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV

* Z rokovania Predstavenstva SSS

* Z Členskej komisie SSS

* Prvé zasadnutie Kontrolnej komisie SSS

NEKROLÓG

* Odišiel ELIÁŠ GALAJDA

SÚŤAŽE

* Básnická súťaž Cena Rudolfa Fabryho (Uzávierka: 31. 10. 2017)
* Blíži sa 50. ročník Chalupkovho Brezna (Prihlášky do súťaže: do 24. 9. 2017)
* Literárny Lučenec 2017 (Termín zaslania prác: do 30. 09. 2017)

NOVINKA VYDAVATEĽSTVA SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV

* Tibor Kočík: Rok zasvätenca (Rozmery: 155 x155 mm, 70 s., tvrdá väzba, ISBN 978-80-8061-1-983-1, Cena: 6,90 €)

PREČÍTAJTE SI

* Prečítajte si na www.noveslovo.sk

LiTERÁRIUM

* Milan Kupecký: Sentencie

* Ľudo Majer: Spod čapice

* Ján Grešák: Zádrapky: O istote, O sugescii, Informačná, Aforizmus (dvoj)týždňa

* Imrich Kupec: Epigramy: Šťastlivec, Následky, Rada, Fanatik

* Peter Gossányi: Aforizmy

* Ján Čomaj: Preklepy môjho počítača

* Milan Lechan: Kuk do antikvariátu

FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI

* Pavel Fábry, Košice: Budíček už zazvonil

* Jozef Hlušek, Čadca: Mravnosť nie je prázdny pojem