Literárny týždenník 29 – 30/2013

Literárny týždenník 29 – 30/2013

Dvojčíslo Literárneho týždenníka 29 – 30 zo 4. 9. 2013 otvára PÔVABNE HRAVÉ ZAMYSLENIE NAD PODOBAMI ŠŤASTIA V KONTEXTE MYŠLIENOK SVETOVÝCH FILOZOFOV z pera viery Viery Švenkovej. V úvode prvého, 8-stranového bloku, prináša rozhovor s Romanom Michelkom, kandidátom na predsedu Matice slovenskej, nazvaný Musíme získať intelektuálnu a morálnu elitu. Sústredením a využitím odborného a duchovného potenciálu chce vyviesť Maticu z utápania sa vo vnútorných problémoch a naplno ju zapojiť do riešenia najpálčivejších súčasných problémov celej slovenskej spoločnosti.

Profilový rozhovor s akademickým maliarom Milanom Laluhom, členom výtvarnej skupiny Mikuláša Galandu, ktorý patrí k popredným moderným slovenským výtvarným umelcom druhej polovice 20. storočia i začiatku 21. storočia, odhaľuje umelecké úsilia i životné spoločensko-politické peripetie maliara, ktorý – podľa Milana Rúfusa: „Ako málokto z jeho vrstovníkov skúma a obnažuje pamäť svojho národného spoločenstva, hľadá v dejinách jeho primárne znaky, aby z nich vystaval svoj umelecký znak“.

Do tretice: tentoraz rozhovor s hudobným skladateľom Víťazoslavom Kubičkom približuje tvorivé peripetie toho významného tvorcu, neraz tŕnisté, ale napokon – vďaka množstvu vzácnych ľudí – úspešné cesty jeho diel k recipientovi.

Politologická mikroštúdia Antona Blahu Moje problémy so Snowdenom prináša analytický pohľad na hrubé zásahy do základných ľudských práv – práva na súkromie a narušenia domovej ochrany, ktorým je každodenne vystavovaný súčasný človek bez toho, aby bol na to čo i len upozornený.

Záverečná strana prvého bloku časopisu s názvom Kaleidoskop prináša v rubrike Z listov  reakcie čitateľov na časopis, ktorí vítajú zmeny v Literárnom týždenníku a držia jeho tvorcom palce, ale aj smutnú správu z pera Ľubomíra Beláka o smrti herca a režiséra J. Bednárika.

V druhom 8-stranovom bloku časopisu s názvom LiteraTÚRA sa v ďalšom profilovom rozhovore zhovára so slovenským spisovateľom Jánom Beňom – pri príležitosti jeho osemdesiatych narodením – literárny kritik Vladimír Petrík. Rozhovor s názvom Znalec dedinského človeka predstavuje spisovateľa ako jedného z našich najvýraznejších žijúcich prozaikov s témou „dedinského človeka“, ale aj ako autora literatúry pre deti s novým prístupom, ktorý teoretici označili ako „literatúru z detského pohľadu“. 

V literárnej reportáži Rozprávanie o víneZ rodného kraja, ktorá je z pripravovanej knihy Pavla Dinku Skalické búdy, autor pútavo približuje životné príbehy i pracovitosť skalických vinohradníkov, tento raz spojených s Gajdovou „búdou“ – vinohradníckym domčekom a vinohradom, ktorý kedysi patril rodine Kúckych. Reportáž dýcha autenticitou aj vďaka autorovým návratom do detstva v rodnej Skalici, a chce byť redakčnou výzvou pre spisovateľov k literárnoreportérskym návratom do ich rodných žriediel.

Na ďalších dvoch stranách s názvom Čítanie časopis prináša povesť M. I. Chovana O poklade Pod Bielou skalou  a výber z novej poézie poetiek – Viery Benkovej, krajanskej spisovateľsky z Vojvodiny, a Heleny Chachuľovej, ako aj verše básnika  Teofila Klasa. V časopise sa od minulého čísla posilňuje aj jeho literárnokritický a informačný rozmer – na celých stranách s názvami RecenzieServis. Na druhej z nich redakcia informuje aj o nových knihách a obsahu najnovšieho čísla Slovenských pohľadov. Tradičné LiTERÁRIUM predstavuje čerstvú aforistickú tvorbu Milana Lechana, Marty Germuškovej, Petra Gossányiho a Milana Kendu spestretnú karikatúrami Vladimíra Kolesára a Ľubomíra Kotrhu.  Číslo uzatvára zamyslenie Antona Kreta Pravda faktov, pravda pocitov. O čom autor píše, a že sa do príspevkov uverejnených v časopise oplatí začítať, zistíte, keď si Literárny týždenník kúpite.

Číslo zostavili Pavol Dinka a Štefan Cifra.