Literárny týždenník 27 – 28/2015

Literárny týždenník 27 – 28/2015

Literárny týždenník 27 – 28/2015 prináša:

KULTÚRNE DEDIČSTVO/VÝZVA SSS

ZACHRÁŇME KLUB SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV! – VÝZVA SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV – Neakceptovateľný postup firmy Arthur DS, s. r. o., vo veci Klubu slovenských spisovateľov na Laurinskej 2 v Bratislave – SIGNATÁRI VÝZVY SSS

Z ohlasov signatárov Výzvy SSS – Zachráňme Klub slovenských spisovateľov

Š. Cifra: Vážení čitatelia, signatárky a signatári Výzvy SSS – vážená kultúrna verejnosť!

D. Jarjabek: Je čas, aby sa celá slovenská kultúrna spoločnosť spojila!

KULTÚRNE DEDIČSTVO/ZO ŽIVOTA SSS

M. Bielik: Kto je prekážkou riešenia situácie s budovou na Laurinskej?

Dom s Klubom slovenských spisovateľovnávrh SSS na jeho zaradenie do Zoznamu NKP

Do detailov architektonicky i dizajnérsky prepracovaná budova Domu slovenských spisovateľov prof. Jozefa Lacka

Zo stanovísk k Výzve SSS – Zachráňme Klub slovenských spisovateľov – D. Jarjabek: Kultúrny výbor parlamentu prerokuje Night Club v Klube spisovateľov – Ministerstvo kultúry postúpilo podnet Spolku slovenských spisovateľov – L. Serdahély: Literárny fond výzvu Spolku slovenských spisovateľov podporuje... – A. Hrnko: Dom slovenských spisovateľov si zaslúži záchranu!

Firma Arthur DS vyprázdnila a devastuje Klub slovenských spisovateľov

UMENIE/DIVADLO/RECENZIA

T. Ursínyová: Príbeh spevohry Novej scény

M. K. Adamov: Hra o svätej Dorote (rec. M. Polák)

KOMENTÁRE/ZAHRANIČIE/DOMOV

R. Michelko: Imigračná kríza ako výraz fatálneho zlyhania politiky veľmocí

F. Škvrnda: Kto rozpaľuje politickú horúčavu európskeho leta

Ľ. Števko: Predvolebné kotrmelce

LITERATÚRA/ZAHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA

Š. Cifra: Slovensko-srbské literárne a kultúrne vzťahy sa prehlbujú

REPORTÁŽ/MIESTNA KULTÚRA/FOLKLÓR/POÉZIA

M. Zelinka: Papín stále tvorivý: Regionálny folklórny festival; Nemôžem zabudnúť (K III. ročníku MFF Papín 2015)

KULTÚRNE DEDIČSTVO/VÝZVA SSS

Z ohlasov signatárov Výzvy SSS – Zachráňme Klub slovenských spisovateľov

Signatári Výzvy SSS – Zachráňme Klub  slovenských spisovateľov

ROZHOVOR/FOLKLÓR

H. Blahová-Jurasovová: Je radosť rozdávať radosť (zhovára sa L. Švihran)

OSOBNOSTI/LITERATÚRA

V. Šabík: Günter Grass – virtuóz pamäti

O. Kořínek: Imaginárne stretnutie O. Kořínka s prekladateľom B. Hečkom

RECENZIE

Áno a nie Jána Čarnogurského  (rec. G. Rothmayerová)

M. Kupecký: Aforizmy (rec. M. Kenda)

M. Bartoš: Ružový akt (rec. I. Válek)

K. Nádaská: Čary a veštby. Mágia v ľudovej kultúre Slovenska (rec. Ľ. Gábor)

M. A. Kováč: Podhradie – dedina s vlastnou galériou

ČÍTANIE/FEJTÓN/POÉZIA/VÝROČIA

V. Švenková: Cestička do školy...

I. Ludviková: Ako sa vyjadrili Slováci?

A. Kret: Maestrovi Chudíkovi: Dnes, v deň piety

Účastníci pochodu po partizánskom chodníku Skýcov – Zlatno

J. Kuruc: Po 50 rokoch

JAZYKOVEDA/IDENTITA

J. Kačala: Jazyk je náš celonárodný nástroj

SERVIS/LITERATÚRA/SÚŤAŽE

R. A. Ružomberský: Rozhľady po kultúre a umení majú 70 rokov

Literárny večer s V. Komorovskou a D. Stanom

Literárny večer s I. Lukáčovou a R. Hakalom

Počas Cyrilo-metodských dní v Terchovej ocenili kardinála J. Ch. Korca

Rok jubilantov v letnej čitárni U červeného raka v Bratislave

Celoslovenská literárna súťaž Jašíkove Kysuce – vyhlásenie

Súťaž prekladateľov slovenských literárnych diel do cudzích jazykov Cena Pavla Országa Hviezdoslava – vyhlásenie

Celoslovenská literárna súťaž Wolkrova Polianka 2015 – vyhlásenie

Kysucký festival duchovnej tvorby – Celoslovenská literárna súťaž duchovnej tvorby Jurinova jeseň – vyhlásenie

M. Prebudila: Vojvodinskí Slováci rokovali so ZSS

E. Farkašová: Za Klarou Köttner-Benigniovou; Pohľady na ukrajinskú literatúru v RSL 2/2015

UMENIE/DEJINY

M. Augustín: Osudy jedného pápežského portrétu

ZO ŽIVOTA SSS/JUBILEUM/NEKROLÓG

Odovzdali výročné ceny SSS za rok 2014

M. Bielik: K životnému jubileu E. Vontorčíka

R. Michelko: Za Andrejom Zužom

LiTERÁRIUM

Ľ. Majer: Školoizmy spod čapice

M. Kupecký: Myšlienkový MIŠ-MAŠ

J. Kopina: Horúčava-nehorúčava

M. Klúčovský: Pridajme si zmysel

I. Kupec: Epigram

J. Grešák: Štipľavé myšlienky

P. Gossányi: Aforizmy, Zišlo mi na um..., Aforizmus (dvoj)týždňa

FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI

J. J. Hantel: Čo s novými a starými migračnými vlnami?