Literárny týždenník 25 – 26/2018

 Literárny týždenník 25 – 26/2018

Literárny týždenník 25 – 26 zo 4. júla 2018 prináša:

ÚVODNÍK

* Štefan Cifra: Slovenský pohľad na dejiny

REFLEXIA/ZAHRANIČNÍ SLOVÁCI

* Dušan Mikolaj: Generácie odchádzajúcich, zástupy migrujúcich

AKTUALITY

* Knieža Matúš v Trenčíne (Beseda s MATÚŠOM KUČEROM a JÁNOM ČOMAJOM) (-miv-)

POZNÁMKY

* Ja odpadne m – lebo „nezdieľam“! (-jč-)

* Adrián Panáček: Slovenské školy na juhu Slovenska

GLOSA

* Profesor VALÉR MIKULA voľným okom redaktora Jozefa Čertíka: Diabol namiesto anjela

* Petr Žantovský: Pohľadnica z Prahy

PÍŠETE NÁM

* Adrián Panáček, Bratislava

KOMENTÁRE/DOMOV/ZAHRANIČIE/AKTUALITY

* Ľudovít Števko: Farmárska odysea

* František Škvrnda: Úspech Erdogana vo voľbách

* Dva sviatky Slovanov: Slovanská Praha 2018; Slavica festival (-r-)

TÉMA: ROZVOJ SLOVENSKÉHO VIDIEKA

* Štefan Cifra: Premeny a trendy v agrokomplexe a na vidieku v Slovenskej republike

DIVADLO

* Terézia Ursínyová: Ma margo Festivalu európskeho divadla: Zaujímavé inscenačné prístupy

* Ján Rácz: O librete Verdiho opery Nabucco: Analýza historických súvislostí príbehu

* Na slovíčko s NATÁLIOU PUKLUŠOVOU, mladou slovenskou herečkou: Mám rada vôňu knižného papiera (Pripravila Katarína Koláriková)

REPORTÁŽ

* Jana Judinyová: Nezabudni na kotorskú Boku...

JAZYKOVEDA

* Viliam Mruškovič: Niekoľko poznámok na margo histórie Katalánska a katalánčiny: Starý európsky národ

VÝTVARNÉ UMENIE/RECENZIA

* Ľubomír Podušel: Postmoderný svet Záboja Bohuslava Kuľhavého

ROZHOVOR

* Zhovárame sa s jubilujúcim spisovateľom ROBERTOM HAKALOM: Ísť svojou cestou... (zhovára sa Ján Maršálek)

* S CLAUDOM BALÁŽOM, odborníkom na problematiku zahraničných Slovákov: Súmrak nad slovenskou diaspórou (zhovára sa Dušan Mikolaj)

REFLEXIA

* Július Handžárik: Demokracia im už nevonia

RECENZIE

* Ľudovít Petraško: Svet plný nástrah (VLADO, Martin: Lomová mechanika. Košice: Pectus, 2017)

* Ivan Hudec: Z prostých dejín istej požitavskej dediny (PIUS, Miroslav: Kronika zabudnutých pocitov: Dejiny našej krčmy. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2018)

* Jana Šimulčíková: Čistý zvučný tón (LENČO, Goran: Cesta za horizont. Bratislava: Mayor, 2018)

* Ivan Szabó: Zamyslenie lekára nad životom (BALAŽOVJECH, Ivan: Spomienky lekára. Bratislava: Perfekt, 2018)

* Ružena Šípková: Cestovanie kalendárnym časopriestorom (RADVÁNYI, Peter : Kalendárenie: Sprievodca kalendárnymi cestami počas celého roka. Ilustrácie: Petra Radványiová. Trnava: Tirna, 2017)

* Zdenka Valentová-Belićová: To podstatné a neviditeľné v nás: „Božie kráľovstvo je medzi vami.“ (Ev. Lukáš 17, 21) (Negrišorac, Ivan: Výstava oblakov. Preložil Martin Prebudila. Obálka: Milan Panić, ilustrácie: archív Milana Panića. Bratislava: Spolok slovenských spisovateľov – Báčsky Petrovec: Slovenské vydavateľské centrum, 2017. Edícia Mosty)

* Štefan Cifra: Strastiplné hľadanie (sa) začínajúcich autorov (Muuza 2018: Ročenka kreatívnych výstupov tvorivého písania a umeleckej fotografie Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Editor: Slavomír Magál, redakcia: Boris Brendza, Petra Cepková, Andrea Koltaiová, Jozef Sedlák, Mária Moravčíková, Lucia Škripcová. Prešov: Michal Vaško – vydavateľstvo z Prešova, 2018)

* Tatiana Jaglová: Múdrosti a skúsenosti Iráncov. (HOLČÍKOVÁ-VALEHRACHOVÁ, Gabriela: Nech sa pohneš kamkoľvek, nebo má tú istú farbu. Bratislava: CCW, 2018)

ZO SVETA LITERATÚRY/KALEIDOSKOP DOMÁCEJ A ZAHRANIČNEJ LITERATÚRY

KNIHA (DVOJ)TÝŽDŇA

* Jana Borguľová: Zo zlatého fondu (BEL, Matej: Zvolenská stolica. Čadca: Kysucké múzeum, Banská Bystrica: Stredoslovenské múzeum, 2017)

GENIUS LOCI

* Jana Borguľová: Bottov hrob v Banskej Bystrici

LITERÁRNE OZVENY

* Zlata Matláková: Jubilujúca poetka „staršia o pár slov“ (Beáta Vargová-Kuracinová)

* LITERÁRNA KLUBOVŇA

* Helena Pagáčová: Svätojánska poetická noc v Čadci

TIPY NA VOĽNÉ LETNÉ DNI A ČÍTANIE

* Podľa www.knihcentrum.sk

POZVÁNKY NA LITERÁRNE PODUJATIA

SERVIS

ZO ŽIVOTA SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV

Jubilujúci spisovatelia – členovia SSS – august 2018

* 3. 8. 1978 – Ivan Baláž (40)
* 4. 8. 1953 – Egon Wiedermann (65)
* 9. 8. 1958 – Kvetoslav Hečko (60)
* 11. 8. 1983 – Ján Gálik (35)
* 15. 8. 1948 – Eduard Samlek (70)
* 16. 8. 1933 – Ján Jurčo (85)
* 23. 8. 1948 – Alojz Nociar (70)

JUBILEUM

* PETER VALO sedemdesiatnikom

AKTUALITY

* Dohoda o spolupráci SSS a Matice slovenskej

* Prezentácie kníh: DUŠAN ČAPLOVIČ, MILOSLAV ČAPLOVIČ: Osmičky v našich dejinách, Perfekt, 2018; Mária Bátorová: Stred (preklad v rakúskom vydavateľstve Pilum v roku 2018, originál Ikar 2010)

* Humanista roka 2018 (ocenenie pri príležitosti Svetového dňa humanistov Dr. GUSTÁVOVI MURÍNOVI, PhD.)

* Dni slovenskej kultúry v Malopoľsku: Poľsko-slovenské stretnutie básnikov Tam a späť v Krakove, nazvané podľa antológie básní Tam i pozwrotem/Tam a späť (2018)

* Odetí do krásy (encyklopedicko-zážitková publikácia, Ikar, 2018)

KNIŽNÁ NOVINKA ČLENA SSS

* CHOVAN, Milan Igor: Tajomná trója. Žilina: Georg, 2018

NEKROLÓG

* Zomrel OTO FILIP (* 1954 – † 2018), novinár, fotograf, editor a bývalý šéfredaktor slovenského týždenníka Hlas ľudu, slovenský krajan žijúci v Srbsku

PREČÍTAJTE SI

* Na www.noveslovo.sk

LiTERÁRIUM

* Milan Kupecký: Aforizmy; Aforizmus (dvoj)týždňa

* Ľudo Majer: Spod čapice

* Alexander Scholz: Výroky neznámych

* Ján Čomaj: Holé vety

* Pavol Kall: Čriepky

* Ján Grešák: Zapleteným jazykom: Pleštica; Logalita; Klamatológ; Aklamatizácia; Kominista

* Emil Poláčik: Balady: Antická; Tlačová; Environmentálna

FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI

* Margita Kániková: Na Smenu sme nezabudli

* Dušan Piršel: Ako rieka

Kresby: Ľubomír Kotrha; Peter Gossányi

 

PRÍLOHA LITERÁRNEHO TÝŽDENNÍKA 25 – 16/2018

* LiteraTÚRA: Príloha Literárneho týždenníka pre slovenskú pôvodnú a prekladovú literatúru číslo 2/2018

POÉZIA

* Pavol Tomašovič (*1964): Niť z labyrintu

* Ondrej Nagaj (*1940): Korím sa jedine priestoru a času: Primáš; XXX; XXX

PRÓZA

* Jozef Banáš (* 1948): Odchádzanie z času – Štefánik (úryvok z rovnomennej knihy, z časti Vojna)

PRÓZA

* Peter Mišák (* 1950): Štúdia v modrom skle (ukážka zo súboru portrétov a štúdií živých i neživých aktérov súčasnosti)

POÉZIA

* Etela Farkašová (* 1943): Opäť o radosti; O láske...; Zviazaní do uzlíka; Tajomstvo; Mohli by sme hovoriť; Spredtuchou svetliny (podľa Heidegera );

* Oľga Gluštíková (* 1987): Spisovateľka Elena (48) o sebe; Malvet (45) o vnútornostiach; O svätej Frustrácii (20); O svätej Hemoglobíne; Martina (18) o padajúcej hviezde; Martina (18) o fotomontáži;

POÉZIA

* Ivan Kučma (*1944): Hudba ako vône; Letná etuda; Láska v klavírnom výťahu (K Mozartovmu koncertu č. 21 C dur KV 467); Rosné body; Partita pre Messalinu; Vedľa teba na koncerte (Venované E. L.)

* Eduard Grečner (*1931): Magický tajomný čiarový kód osudu; Báseň o snehovej búrke; Prelúdium v duši zakliate

PRÓZA

* Jaroslav Klus (* 1971): Tieňohra

* Dušan Mikolaj (* 1948): Rozlúčka s insitným básnikom (na pamiatku MARTINA KOLEMBUSA z Lodna)

POÉZIA

* Štefan Kuzma (*1952): Poldeň; Iskrenie kremeňa; Podivná istota; Dvere; Záhrada; Zahmlenie

* Pavol Stanislav (vl. menom PAVOL PIUS, *1943): Slza; O máji; O mene; Snívanie; Oči; Ruky; Pokora; Striedanie roka s rokom

* Kristián Grupač (* 1995): Zmeňme znenie; 32’14; Hlboko; C; Hlboko; Som mesiac

* Matej Mesároš (* 1943): Úžasná, ale nahá; Veterno; Chvíľka pred svitaním; Za oknom; Kosci; Dozrievanie

PRÓZA

* Ivan Stadtrucker (* 1935 – † 2017): Pražská jar

* Miroslav Bartoš (*1949): Letný dážď; Ako dažďový jarček

* Marta Hlušíková (*1952): Pohyblivé rieky

POÉZIA

* Kajo Klatt (* 1947): Jarovce; La Traviata; Ostrava; Psí Hamlet; Koloběh; Cesta

 

ODBER A PREDPLATNÉ

* Predplaťte si Literárny týždenník

O príspevkoch v Literárnom týždenníku 25 – 26/2018 na webovej stránke Teraz.sk číatajte <TU>.

Hlavný partner vydania Literárneho týždenníka č. 25 – 26/2018: Fond na podporu umenia.

Vydanie LT č. 25 – 26/2018 sa realizovalo vďaka finačnej podpore predsedu vlády Slovenskej republiky.