Literárny týždenník 25 – 26/2013

Literárny týždenník 25 – 26/2013

Literárny týždenník 25 – 26 z 3. júla 2013, venovaný 1 150. VÝROČIU PRÍCHODU SV. CYRILA A METODA NA ÚZEMIE DNEŠNÉHO SLOVENSKA a ilustrovaný výtvarnými dielami Martina Benku a Vincenta Hložníka, prináša:

 

* Príspevok Význam sv. Cyrila a Metoda pre Európu a slovenský národ od kardinála Jozefa Tomka, emeritného prefekta Kongregácie pre evanjelizáciu národov a emeritného predsedu Pápežského komitátu pre medzinárodné eucharistické kongresy, slovenského kňaza, arcibiskupa a náboženského spisovateľa, rodáka z východného Slovenska, pôsobiaceho vo Vatikáne

* Zamyslenie Štefana Cifru Slovenské žriedlo o význame pozvania sv. Cyrila a Metoda Rastislavom pre slovenskú národnú, kultúrnu a kresťanskú identitu  i pre dejiny a súčasnosť slovanských národov a dnešnej celoeurópskej civilizácie a kultúry

* Báseň Pavla Országha Hviezdoslava Žalm na tisícročnú pamiatku vierozvestcov sv. Cyrila a Metodeja

* Príspevok Miroslava Holečka Spolupatróni Európy o odkaze misie sv. Cyrila a Metoda pre slovenský národ a európsku kultúru

* Zamyslenie Milana Augustína Byzantsko-slovanské kontinuá o niektorých súvislostiach súvisiacich s misiou sv. Cyrila a Metoda a predveľkomoravskými udalosťami na dnešnom území Slovenska i širšieho európskeho priestoru

* Príspevok z pera významného slovenského historika Matúša Kučeru Veľká Morava medzi Východom a Západom, ktorý píše o významnom rozhodnutí Európskej únie uctiť si sviatok Koštantína a Metoda, kritizuje publicistov, ktorí sa ani v súčasnosti nechcú a nemôžu stotožniť s jestvovaním suverénneho a samostatného štátu a tak stále útočia na jeho historické korene, dokladá bohatosť slovenských dejín, ktoré sa vinú kontinuálne od príchodu Slovanov na naše územie, cez Pribinovské a veľkomoravské časy, pozvanie sv. Cyrila a Metoda na naše územie Rastislavom, ich misiu, poukazuje na husté kontinuálne osídlenie územia Slovenska v uvedenom období i v ďalších storočiach po zániku Veľkej Moravy – až po súčasnosť, a pomenúva odkaz cyrilo-metodskej misie pre nasledujúce storočia i pre slovenskú, slovanskú a európsku súčasnosť

* Úvod Viliama Turčányho O Proglase, ktorým uvádza v časopise uverejnený originálny zápis a autorov preklad tejto „jednej z najdokonalejších básnických skladieb sveta“

* Esej Etely Farkašovej Rozpamätávanie – ako spôsob (seba)tvorby?

* Informácia o podujatí Literárneho klubu Generácie v Nových Zámkoch

* Článok Antona Blahu Navždy odložená krošna Mateja Guleju o živote slovenského rodáka, ktorý sa v emigrácii (v Mníchove) venoval slovenskej drotárskej umeleckej tvorby

* Recenzia knihy Viery Benkovej s názvom Ex libris morušových listov (M. Prebudila)

* Recenzia koncertov s názvom Svetové operné hviezdy v Bratislave z pera Terézie Ursínyovej

* Článok Vladimíra Blaha Deti a operný spev s otáznikmi o význame podpory megaprojektu Sitnianski rytieri vo vzťahu k systematickej metodickej starostlivosti štátu o detský zborový spev

* Rozhovor s Mgr. art. Evou Rysovou, herečkou, pedagogičkou, zaslúžilou umelkyňou, držiteľkou Ceny Aničky Jurkovičovej, Ceny Karla Čapka, Krištáľovej ruže, Kvetu Tálie či Zlatej slučky za dabing  (zhovára sa A. Sláviková)

* Medailón divadelnej i rozhlasovej herečky Viery Topinkovej, pri príležitosti jej osemdesiatych narodenín, ktorá za 55 divadelných sezón odohrala vyše 70 postáv na doskách SND a predtým aj Divadla Jonáš Záborského v Prešove

* Rozhovor s jubilujúcim publicistom Miroslavom Janekom s názvom Dúšok triezveho optimizmu (zhovára sa P. Janík)

* Článok Martina Prebudilu o 57. literárnom snemovaní v Báčskom Petrovci (Vojvodina) Škoda, že ste tam neboli. Bolo to ozaj slávnostné...

* Báseň Martina Prebudilu Pánovi Samuelovi Boldockému.

* Ceny časopisu vojvodinských Slovákov Nový život za rok 2012

* Aforizmy Petra Gossányiho v rubrike LiTERÁRIUM

 

Číslo zostavili Pavol Dinka a Štefan Cifra.