Literárny týždenník 23 – 24/2021

Literárny týždenník 23 – 24/2021

Literárny týždenník 23 – 24 z 23. júna 2021 prináša:

ÚVODNÍK

* Ján Maršálek: Chlieb zdražel, hry sú zadarmoa

JUBILEUM/UMELECKÝ PREDNES/DIVADLO/FILM

* K okrúhlemu jubileu JURAJA SARVAŠA (* 14. 7. 1931 Radvaň)

* Vedenie Spolku slovenských spisovateľov a redakcia Literárneho týždenníka: JURAJ SARVAŠ jubiluje: Šíriteľ krásneho slova a národovec

* Zuzana Budinská: Štúrovec našej doby

* Jana Borguľová: Ušľachtilý rozsievač poézie

* Dušan Jarjabek: Mladícka a šarmantná deväťdesiatka

* Ján Hroboň, biskup ZD evanjelickej a. v. cirkvi: Človek ducha, charizmy a šarmu...

* Ivan Laluha: Juraj – radvanský slávik

PÔVODNÁ TVORBA/POÉZIA

* Anton Kret: Jurajovi Sarvašovi

* Ervin Nagy: Pre Juraja...

AKTUALITY

* Členské zhromaždenie Spolku slovenských spisovateľov sa uskutoční 15. júla 2021 v budove Slovenského rozhlasu RTVS na Mýtnej 1

* BORIS BRENDZA v Ars litere na Devíne s JOZEFOM ZAVARSKÝM

* Slovesná jar bohatá aj prispením SSS

ZBIERKA

* Ďakujeme za príspevky do finančnej zbierky na podporu vydávania Literárneho týždenníka 2021/2022 (k 18. 6. 2021)

ODBER/PREDPLATNÉ

* Predplaťte si Literárny týždenník (www.ipredplatne.sk)

GLOSY

* Viera Švenková: Hrozba, či nádej?

* Milan Zelinka: Rarita; Nešťastný Casanova

* Jozef Banáš: Never ničomu, až kým to nebolo oficiálne dementované

* Petr Žantovský: Pohľadnica z Prahy

AKTUALITY

* Marián Šimkulič: Písanie, čítanie a počúvanie MILANA ZELINKU

* Marián Servátka: Kniha o Limbachu

NEKROLÓG

* Zomrel prekladateľ JÁN JANKOVIČ

VÁŽNA HUDBA/DIVADLO/POLEMIKA

* Pavol Fűkő: Dnes vládnu smartfóny alebo Kam sa podela vážna hudba?

* Vladimír Blaho: Niekoľko poznámok nad časopisom Sme národné: Inšpirácie na zamyslenie

LITERATÚRA/OCENENIA

* Pavol Dinka: Odovzdávanie Národnej ceny Vojtecha Zamarovského za literatúru faktu 2020: Slovo, ktoré poľudšťuje

* Anna Hlaváčová: Laudácia na ŠTEFANA LUBYHO: Presnejší ako encyklopedické heslo

* Pavol Dinka: Laudácia na ANTONA BLAHU: Život upísaný múzam

VIZUÁLNE UMENIE/SOCHÁRSTVO/GRAFIKA/MAĽBA/FOTOGRAFIA

* Dušan Mikolaj: O vizuálnom bujnení reality; Maľba vnútorne prestúpená slovom; Prostota s osobnostným zaujatím; V zotrvávajúcej spätosti s krajinou

Stranu pripravil DUŠAN MIKOLAJ

KULTÚRNA HISTÓRIA/OSOBNOSTI/PAMIATKY

* Jana Borguľová: Ulica (nielen) literárnej minulosti

JUBILEUM

* Štefan Cifra: Medailón členky SSS JANY BORGUĽOVEJ

ROZHOVOR/KRESŤANSKÉ TRADÍCIE

* Hovoríme s rímskokatolíckym kňazom a národovcom IRENEJOM CIUTTIM: Svätý Gorazd si zaslúži našu úctu (Zhovára sa MATEJ MINDÁR)

PÔVODNÁ TVORBA/POÉZIA

* Jana Šimulčíková: Pozerať ľuďom do očí: Póly; Stratená; Bábkohra; Zajtra

* Ján Bajánek: Lesná búrka

REPORTÁŽ/LITERÁRNA HISTÓRIA/OSOBNOSŤ

* Alžbeta Remiášová: Tŕnistá cesta KARLA MAYA k sláve

RECENZIE

* Ivan V. Hudec: Nadčasové zamyslenia (JUDÁK, Viliam: Rozkvitnúť pre život: Úvahy o stvorenstve. Nitra: Gorazd, n. f., 2021, 1. vyd., 125 s., ISBN 978-80-Sc-89481-61-3)

* Zlata Matláková: Písomné svedectvá Slovákov v Rumunsku (ŠENKÁR, Patrik: Próza Slovákov v Rumunsku /z rokov 1853 – 1953/. Nadlak /Rumusko/: Editura Ivan Krasko, 2018, 1. vyd., 228 s., ISBN 978-973-107-129-9

* Augustín Maťovčík: Pútavá kniha o Martinovi Kukučínovi (RAPOŠOVÁ, Mária: Životná odysea Martina Kukučína. Martin: Slovenská národná knižnica, 2020, 1. vyd., 167 s., ISBN 978-80-8149-137-5, viaz.)

* Lukáš Perný: Spor o interpretáciu Marxa (PEFFER, Rodney G.: Marxizmus, morálka a sociálna spravodlivosť: Štúdie o morálnej, politickej a právnej filozofii. Preklad Richard Cedzo. Predslov Ľuboš Blaha. Bratislava: Vydavateľstvo spolku slovenských spisovateľov, 2014, 1 vyd., 492 s.,

ISBN 978-80-8061-815-5. Edícia Pohľady za horizont, zv. 15.

ZO SVETA LITERATÚRY/SLOVENSKÍ KRAJANIA/JUBILEUM

* Viera Benková: Návrat k podstate tvorby

* Martin Prebudila: Medailón básnika DANIELA PIXIADESA

PÔVODNÁ TVORBA/POÉZIA

* Viera Benková: Životná mena (K deväťdesiatke básnika DANIELA PIXIADESA)

* Daniel Pixiades: Časy; Smery

SERVIS/ZO ŽIVOTA SSS

Jubilujúci spisovatelia – členovia SSS – júl 2021

* 5. 7. 1931 – Daniel Pixiades (90)
* 14. 7. 1931 – Juraj Sarvaš (90)
* 15. 7. 1941 – Eduard Maták (80)
* 19. 7. 1936 – Blanka Poliaková (85)
* 20. 7. 1936 – Ján Majerník (85)
* 22. 7. 1951 – Zlatko Benka (70)
* 25. 7. 1936 – Adolf Kobela (85)
* 25. 7. 1946 – Štefan Packa (75)
* 26. 7. 1946 – Karel Sýs (75)
* 27. 7. 1971 – Jaroslav Klus (50)
* 28. 7. 1926 – Jozef Ján Palus (95)
* 30. 7. 1941 – Ondrej Sliacky (80)
Srdečne blahoželáme!

SÚŤAŽE

* Helena Pagáčová: Sprievodné podujatia 52. ročníka Jašíkových Kysúc

* Jana Poláková: Literárne stretnutie pod Trenčianskym hradom

AKTUALITY

* Projekt Po stopách sv. Cyrila a Metoda v Severnom Macedónsku: Nový Proglas v Skopje

LiTERÁRIUM

* Štefan Švec: Politická (ne)kultúra; Aforizmus (dvoj)týždňa

* Peter Gossányi: Aforizmy

* Jozef Bily: Drobničky XXL

* Emil Poláčik: Balady: Vesmírna; Inteligentná; Cudzoslovná

* Milan Lechan: Imprimatur

* Milan Kenda: Epigramáž: Novinárska hviezda; Iba tak!; Večný epigram; Epitaf

* Ondrej Nagaj: Posmešníky: Poradcovia; Poradcovia

* Ján Grešák: Satirikon: Paradox; O imunite; Kapitalistický racionalizmus

* Alexander Scholz: Reflexie

* Zuzana Brnoliaková: Začiatok konca školského roka; Hádzanie mincou

* Ľubica Ďuržová-Kačicová: Sentencie

* Eva Jarábková-Chabadová: Parlamentné hlasovania

FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI

* Miroslav Kazík: Komu prekáža etablovaný časopis s názorovým pluralizmom?

* Predstavujeme MARTINA KUKUČÍNA

* Vladimír Mináč: „Možno, že už dosť poznáme Martina Kukučína, celkom menej poznáme doktora Bencúra...“

 

Kresby: Peter Gossányi; Ľubomír Kotrha