Literárny týždenník 23 – 24/2014

Literárny týždenník 23 – 24/2014

Literárny týždenník 23 – 24 z 18. júna 2014 prináša:

ROZHOVORY/JAZYKOVEDA

* Milan Majtán: Spoľahlivý základ pre výskum, spisovateľov i kultúrnu verejnosť (zhovára sa Miroslav Kazík)

VÝTVARNÍCTVO

* Dvojrozhovor pri príležitosti nedožitého jubilea – s J. Kollerom a K. Fulierovou (zhovára sa D. Jakubcová)

* V. Benková: Literárne úvahy v jubilejnom roku M. Jonáša

KOMENTÁRE/DOMOV/ZAHRANIČIE

* B. Šikula: Herečka

* J. Čomaj: Smutnosmiešna rozdrobenosť našich vlasteneckých strán a spolkov

* Ľ. Števko: Koniec jedného príbehu

* M. Kaliňák: Intenda podporuje projekty rozvíjajúce občiansku identitu

* R. Michelko: Aká je morálka „demokratického“ kapitalizmu

* M. Gonda: Deň amnestie nesplneným sľubom

* Striedanie hláv štátu

* Projekt pre slovenských dramatikov

UMENIE/DIVADLO/OPERA

* T. Ursínyová: Čajkovského Piková dáma v SND

* V. Blaho: Operný verizmus v Košiciach

* OSOBNOSTI/RECENZIE

* J. Mikloško: Kňaz-básnik J. E. Cubínek

* J. Chovanec – M. Mamojka – I. Palúš – A. Zachová: Základné ľudské a občianske

práva a slobody v SR (J. Králik)

TEÓRIA/LITERÁRNA HISTÓRIA

* P. Mráz: P. J. Šafárik: Jiskra božství – pokus o interpretáciu

* ČÍTANIE/PRÓZA/ROZHOVOR/POÉZIA

* J. Vlnka: Okamihy pred narodením

* D. Stano: Predstavujeme poetky a básnikov z literárnych portálov

* I. Miháliková: Zostanem verná aspoň sama sebe (zhovára sa D. Stano)

* I. Miháliková: príbeh z bezčasia; zaručene čili; sklony; nožnice ktorými strieľaš;

R. I. P.; ozubený farbí dočervena; d-brány

RECENZIE/ANOTÁCIA

* V. Švenková: Hory na dosah (E. Farkašová, A. Halvoník)

* J. Leikert: Dvojdlaň (M. Chudík)

* W. Benjamin: Aura a stopa (M. Drastich)

* B. Trnavec: Kaligramy (I. Szabó)

* R. Čech, I.-I. Popescu, G. Altmann:

* Kvantitativní analýzy (nejenom) básnických textů (G. Altmann)

REPORTÁŽ

* S. Krno: Nanga Parbat prináša šťastie aj nešťastie

SERVIS

* Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

* Ceny ministra kultúry za rok 2013

* Novinky z Vydavateľstva SSS

* Ceny LF za literárnu tvorbu 2013

LiTERÁRIUM

* H. Matejová: Ženám vstup zakázaný

* I. Kupec: Tri epigramy, Aforizmy

* Ľ. Majer: Futbalizmy

* A. Scholz: Evolúcionizmy

* M. Danaj: Sentencie na piatok aj sviatok

* M. Hodál: Epigramy

* FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI