Literárny týždenník 21 – 22/2022

Literárny týždenník 21 – 22/2022

Literárny týždenník 21 – 22 z 15. júna 2022 prináša:

ÚVODNÍK

* Eva Fordinálová: Ideový dvojhlas Slovenských pohľadov a Literárneho týždenníka

SLOVENSKÝ VIDIEK/SEMINÁRE

* František Mach: O vidieckej turistike, agroturistike v Modre

* Vidiecky parlament na Slovensku, Slovenský zväz vidieckej turistiky a agroturistiky, Nezisková organizácia rozvoja vidieckej turistiky a agroturistiky, New Edu, n. o.: Závery Seminár Slovenský vidiek a jeho vízia v Modre

* Fotogaléria zo Seminára Slovenský vidiek a jeho vízia v Modre

MÉDIÁ/PODPORA/INZERCIA/ODBER A PREDPLATNÉ

* Dary na podporu Literárneho týždenníka môžete posielať aj naďalej!: Pripravujeme žiadosť o vyhlásenie novej zbierky na záchranu Literárneho týždenníka

* Ďakujeme za  dary – bez nich by Literárny týždenník už nevychádzal!

* Možnosť inzercie v Literárnom týždenníku: Cenník inzercie – FILANTROPICKÝ SKUTOK PRE SLOVENSKÚ KULTÚRNU VEREJNOSŤ

* Predplaťte si Literárny týždenník

* Dve percentá z daní pre Spolok slovenských spisovateľov a Literárny týždenník

GLOSA

* Petr Žantovský: Pohľadnica z Prahy

JAZYKOVEDA/ESEJ

* Blažej Belák: Slovenčina naša – z pohľadu slovenských spisovateľov: Vau, hau a mňau

ESEJ

* Stanislav Hvozdík: Väčšmi rešpektovať civilizačný kód

REPORTÁŽ/FESTIVALY/KRESŤANSKÁ KULTÚRA/LITERATÚRA

* Lenka Mihová: Dni Spišského Jeruzalema 2022

GLOSA

* Ľubomír Pajtinka: Životnosť učiteľa

LITERATÚRA/POÉZIA/OSOBNOSŤ/ZAHRANIČNÍ SLOVÁCI

* Kniha MATÚŠA MARCINČINA o kľúčovom predstaviteľovi slobodnej slovenskej kultúry v exile KAROL STRMEŇ: KRIŠTÁĽ NA ZABUDNUTOM OSTROVE

* Imrich Tóth: Básnik na výhosti

* Karol Strmeň: Pieseň o lampe

* O autorovi Matúšovi Marcinčinovi

* Jozef M. Rydlo, Únia slovenských spisovateľov, umelcov a kultúrnych tvorcov žijúcich mimo územia Slovenska, o. z.: Žiadosť o podporu jedinečnej knihy

VIZUÁLNE UMENIE/TEXTIL/MAĽBA/ILUSTRÁCIA

* Dušan Mikolaj: Rodinné trio AUGUSTÍNOVCOV

* Jana Babušiaková: Ľúbivosť ako parodická adorácia

* Martina Ivičič: Ocitnúť sa uprostred divokého pralesa

Stranu pripravil DUŠAN MIKOLAJ

RECENZIA/FOLKLÓR

* Milan Zelinka: Na margo debutového hudobného albumu Folklórnej speváckej skupiny Vorodaj: Hudobný zázrak z Veľkého Lipníka

PLATENÁ INZERCIA

* Občianske združenie Spoločnosť Augustína Horislava Škultétyho vyhlasuje verejnú zbierku pod názvom

Obnova rodného domu A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši – vkladom dobrovoľného peňažného príspevku na osobitný účet zbierky číslo SK92 7500 0000 0040 3007 2425 vedenom v ČSOB – OTP Banka Slovensko, a. s.

POZVÁNKA

* Divadelný ústav: Vyhodnotenie a odovzdávanie cien 13. ročníka súťaže o najlepší dramatický text

autoriek a autorov od 9 do 18 rokov DRAMATICKY MLADÍ 2022

FEJTÓN

* Milan Zelinka: Tu sú „naše“ včely!

NAMIESTO FEJTÓNU

* Milan Kenda: Kuriózny strom

BÁJKA

* Alexander Scholz: Stonožka

ROZHOVOR/SLOVENSKÝ VIDIEK

* Hovoríme s MÁRIOU BEHANOVSKOU, predsedníčkou Vidieckeho parlamentu na Slovensku: Slovenský vidiek a jeho vízia (Zhovára sa Štefan Cifra)

PÔVODNÁ TVORBA/POÉZIA

* Jana Šimulčíková: Z jari; Smäd; Kauza; Jubilejne (Kvete Fulierovej)

* Redakcia: Medailónik Jany Šimulčíkovej

Radislav Kendera: Zavše chcem vrátiť čas; Pri matkinom hrobe; Krížová cesta

* Redakcia: Medailónik Radislava Kenderu

RECENZIE

* Karol Kubík: „Sloboda je predovšetkým schopnosť konať dobro...“ (DEMKO, Matúš: Ladislav Csontos: Boh sa neunaví odpúšťaním: Rozhovor s prof. Ladislavom Csontosom SJ, Trnava: Dobrá kniha, 2022, 1 vyd., 352 s., ISBN 978-80-8191-345-7, viaz.)

* Jana Šimulčíková: Návrat do vnútorného i ozajstného domova (SABOLOVÁ-JELINKOVÁ, Paula: Jak me hutoreľi: Krátky slovník nárečia slovenského-straščanskoho. Ilustrácie: Tibor Komnický, Ladislav Šukajda. Spolupráca s Martinom Chocholom z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV. Bratislava: Mayor, s. r. o., 2022, 3. doplnené vydanie, 156 s., ISBN 978-80-99994-04-2)

* Silvia Mária Fecsková: Významné poznatky o meste Bardejov (FEDORČÁKOVÁ, Mária: Civitas nostra Bardfa vocata – Správa mesta Bardejov v stredoveku /1320 – 1526/. Košice: Bessarion StuDiolo, s. r. o., 2021, 1. vyd., 240 s., ISBN: 978-80-973950-0-1)

* Dušan Mikolaj: Denné lásky a nočné obdobia J. M. (MOKOŠ, Jozef: Štyri nočné obdobia. Bratislava: Brak, 2022, 2., rozšírené vydanie, 318 s., ISBN 978-80-9733716-9-2)

BIBLIOGRAFIA/HUDBA/VEDA A VÝSKUM

* Silvia Mária Fecsková: Konferencia pri príležitosti storočnice manželov POTEMROVCOV: Doživotne zomknutí vedou

OCENENIA

* Anton Hrnko, Igor Laciak, správcovia nadácie: Noví laureáti nadácie PRO PATRIA

LITERATÚRA/PREZENTÁCIE

* Hudobno-dramatický program Čas a pamäť, zostavený z knižných diel šiestich slovenských autoriek: Mária Bátorová: Už; Etela Farkašová: Vrstvenie času; Marta Hlušíková: Žena našívajúca záplaty; Hana Košková: Odprevadiť záveje; Zlata Matláková: Trvalky a Ivicia Ruttkayová: Matematický model večnosti a iné nočné kratochvíle

* Stanislav Háber: Editor, literát, hasič a boxer dostal do daru vzácny ruženec: Z úcty k činnosti PETRA KORCA

* Poézia: Dotyk: Poézia – dotyk – príťažlivosť

SÚŤAŽ

* Jana Borguľová, tajomníčka odbočky Spolku slovenských spisovateľov v Banskej Bystrici: Na obzore 53. ročník Chalupkovho Brezna

NEKROLÓG

* Stanislav Hvozdík: Spomienka na básnika Mons. JOZEFA TÓTHA

LiTERÁRIUM 2022

* Štefan Švec: Politická (ne)kultúra

* Milan Kupecký: Z chránenej dielne aforistu

* Milan Kenda: Morality a iné hity

* Alexander Scholz: Reflexie

* Milan Lechan: Knižný servus

* Milan Hodál: Politická kultúra

* Zuzana Brnoliaková: Na posúdenie; Svet naruby; Už nie človek človeku vlkom?; Zas sa nám nová epidémia liahne?

* Emil Poláčik: Balady: Letecká; Evergreenová; Súdna

* Eva Jarábková-Chabadová: Možno nabudúce

* Ján Grešák: Satirikon: Liberálny trend; Demografický trend; Memento; Platový strop agentov cudzích mocností

* Peter Gossányi: Aforizmy

* Jozef Bily: Drobničky XXL; Aforizmus (dvoj)týždňa

* Lýdia Šimková: Tri postrehy

FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI

* Jozef Hlušek: Ako ďalej Slovensko?!

 

Kresby: Peter Gossányi a Ľubomír Kotrha