Literárny týždenník 19 – 20/2016

Literárny týždenník 19 – 20/2016

Literárny týždenník 19 – 20 z 18. mája 2016 v úvodnom stĺpci uverejňuje príspevok Kádrovanie a nevraživosť medzi spisovateľov nepatria, v ktorom sa predseda SSS zaoberá aktuálnym odkazom Kongresu slovenských spisovateľov z roku 1936 a nepodloženým atakom na stránkach denníka Pravda na pripravované oslavy v júni a septembri t. r., organizované SSS v spolupráci s ďalšími spisovateľskými združeniami, ako s SC PEN, Klub nezávislých spisovateľov, Klub literatúry faktu i hosťami zo zahraničia, poukazuje na kádrovanie a osočovanie organizátorov so zámerom spochybniť pripomenutie si toho významného podujatia. Téme sa venuje aj príspevok na druhej strane LT z pera šéfredaktora časopisu. Vo vstupnom príspevku na prvej strane (Ne)povinné čítanie časopis reaguje na kauzu zaradenia knihy Sekerou a nožom (od P. Pišťanka a D. Taragela) plnej vulgarizmov medzi povinné stredoškolské čítanie a kontroverzného článku v prváckom šlabikári základných škôl o dieťati žijúcom v rodine s matkou (po jej rozvode) a jej novým manželom. Časopis pripomína históriu a bohatú činnosť Združenia Malokarpatská vínna cesta pri príležitosti 20. výročia jej založenia a prináša exkluzívne príspevky: k 120. výročiu korunovácie posledného ruského cára Mikuláša II. Osudy cárske j rodiny a korunovačných klenotov, o modifikáciách krstného mena hudobného skladateľa Franza Liszta, o varovaniach T. Szarazina Iný has z Nemecka, prvú časť príspevku k 100. výročiu úmrtia S. H. Vajanského Odklínanie Kotlína a slovenský Mojžiš či rozhovor so spisovateľom a historikom T. Wiklerom. Informatívny príspevok Predstavili autorov a knihy nominované na Ceny SSS v stručnosti približuje knihy a autorov, ktorých život, tvorbu a nominované diela prezentovali predseda SSS, predseda a členovia odbornej poroty na podujatí v Klube spisovateľov. Prečítajte si aj tradičné rubriky Stručne z kultúry, Z pozvánok, zahraničný komentár, recenzie umeleckých podujatí a knižných titulov, servis, zo života SSS, LiTERÁRIUMFórum kultúrnej verejnosti.

 

ÚVODNÍK

Miroslav Bielik, predseda SSS: Kádrovanie a nevraživosť medzi spisovateľov nepatria

ZAMYSLENIE

Jozef Čertík: (Ne)povinné čítanie

Pavol Dinka: Nenávistné šplechnutia

AKTUALITY/STRUČNE Z KULTÚRY

Jana Borguľová: Keď jubiluje humorista

Pavol Fabian: Nechápem

Anton Blaha: Vyšší princíp

Milan Polák: Za Karolom Machatom

Z POZVÁNOK

SLOVENSKÝ VIDIEK/KOMENTÁRE/ZAHRANIČIE

František Mach: Združenie Malokarpatská vínna cesta má 20 rokov: Chránime kultúrne dedičstvo

František Škvrnda: Rusofóbia, NATO a USA

HISTÓRIA/OSOBNOSTI/FAKTY

Pavol Dinka: K 120. výročiu korunovácie posledného ruského cára Mikuláša II., prezývaného aj Krvavý: Osudy cárskej rodiny a korunovačných klenotov

Miroslav Demko: Modifikácie krstného mena Franza Liszta: Liszt nepoužíval meno „Ferenc“

UMENIE/DIVADLO/HUDBA

Milan Polák: Divadelná podoba Bergmanovho filmu Fanny a Alexander v SND: Film ako súčasť divadelnej výpovede

Terézia Ursínyová: Tanečný muzikál Mačky na Novej scéne: Rozprávka pre dospelých

KONGRES SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV/KYVADLO ČASU

Miroslav Bielik, predseda SSS: Kongres tŕňom v oku pochybovačom

Michal Eliáš: K 80. výročiu konania Kongresu slovenských spisovateľov, vedeckých pracovníkov a publicistov v Trenčianskych Tepliciach: Jednotne v zápase za mier, protifašizmu (2)

ÚVAHY/KOMENTÁRE

Anton Hykisch: Sarazinove varovania: Iný hlas z Nemecka

Vladimír Blaho: Rada bratom Čechom

ROZHOVOR/OSOBNOSTI/LITERATÚRA

Tomáš Winkler: S pravdou v dlani (so spisovateľom a literárnym kritikom sa zhovára S. Bajzíková)

Peter Valo: Štreli – postrach štátnikov

K 120. VÝROČIU NARODENIA JOZEFA CÍGERA HRONSKÉHO

Jozef Cíger Hronský: Krásne Slovensko

Štefan Cifra: Dušou spätý s vlasťou: „Najkrajšie slová sú – skutky!“ (Medailón J. C. Hronského)

ČÍTANIE/POÉZIA

Petra Ganglbauerová: Rozhovor s vodou: Prázdny šialený mesiac, Slabý jesenný mesiac, Ligotavý liečivý mesiac, Žiarivý medový mesiac, Čierny júlový mesiac, Pustý baránkový mesiac, Vysychajúci zimný mesiac, Temnejší mesiac mŕtvych (Z nemčiny preložila Mila Haugová)

Tomáš Kvič: EGOVERSUM: Náhorný Karabach, Spolok milovníkov reči, Odstúp zo zrkadla, Gad-žó, Láma Demi, Fotografia, Z koľajníc

RECENZIE

Peter Úll: Prekračovanie nevedeckých materialistických predpokladov (LOBOTKA, Vladimír: Cesta k zjednotenému kozmu, 2016)

Augustín Maťovčík: Pramenné zborníky Slovenskej národnej knižnice (Biografické štúdie 38, 2015. Zostavil Zdenko ĎURIŠKA; Literárny archív 40, 2015. Zostavila Magdaléna BRINCKOVÁ)

Ján Čomaj: Príťažlivý obraz slovenskej histórie (Ladislav Švihran: Kto nám vládol, 2016)

LITERÁRNA HISTÓRIA

Eva Fordinálová: K 100. výročiu úmrtia Svetozára Hurbana Vajanského: Odklínanie Kotlín a a slovenský Mojžiš (1)

SERVIS/ZO ŽIVOTA SSS/LITERATÚRA

Nominačný deň Cien SSS: Predstavili autorov a knihy nominované na Ceny Spolku slovenských spisovateľov (Spracoval Štefan Cifra)

R. A. Ružomberský: Podujatia žilinských spisovateľov: Výbor odbočky SSS, Spomienka na V. Péteriovú, Rendezvous s M. I. Chovanom

Zuzana Kuglerová: Májová Praha s vôňou kníh

Oto Filip: S Vierou a o Viere Benkovej

Ivan Jackanin: Literárne mosty

M. B.: Z rokovania Únie českých spisovateľov: Cenzúra v období rozvratu hodnôt

Mimoriadna cena Egona Erwina Kischa A. Hykischovi za trvalý prínos k rozvoju slovenskej a českej literatúry faktu

Poďakovanie za podporu Literárneho týždenníka a pomoc

Slovesná jar 2016

DO VAŠEJ KNIŽNICE/ANOTÁCIE

Jozef Čertík: Myšlienky s kopýtkom. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, 20l5

Peter Štrelinger: Zlatá voda. Banská Bystrica: Forza music, 2016

LiTERÁRIUM

Milan Kenda: Morality a iné hity

Milan Lechan: „D“ – z nezávislého slovníka

Štefan Horský: Pocta Dominike

Alexander Scholz: Definície

Ľudo Majer: Aforizmy spod čapice

Tomáš Turner: Výstraha komory básnikov, Život je huncút, Je to tak

Peter Gossányi: Aforizmus (dvoj)týždňa:

FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI

Pavel Fábry: Muchy podchvostné