Literárny týždenník 15 – 16/2020

Literárny týždenník 15 – 16/2020

Literárny týždenník 15 – 16 z 22. apríla 2020 prináša:

PRIPOMÍNAME SI 75. VÝROČIE OSLOBODENIA HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY A KONCA DRUHEJ SVETOVEJ VOJNY

Fotografie na 1. strane: Slavín – pamätník nad hl. m. SR Bratislava s hrobmi vojakov Červenej armády, ktorí padli v bojoch na území mesta a na Slovensku. Vľavo (zhora): Bratislavčania vítajú osloboditeľov pred Slovenským národným divadlom a pred hotelom Carlton; pontonový most cez Dunaj medzi Bratislavou a Petržalkou po oslobodení mesta; slávnostné salvy na počesť oslobodenia Bratislavy v Moskve 4. apríla 2020. Vpravo: Bratislavčania vítajú slobodu; zbúraný most v Bratislave – po 2. sv. vojne nazývaný Most Červenej armády, pred vojnou Štefánikov most, dnes Starý most; mladí ľudia na Slavíne. Foto Slavína: Štefan Cifra. Archívne fotografie: Miroslav Košírer, www.vtedy.sk, Youtube, Vojenský historický archív

***

ÚVODNÍK

* Viera Benková: Čas na zamyslenie a tiché pozastavenie...

ZAMYSLENIE

* Pavol Dinka: O slávnom románe slávneho spisovateľa, nositeľa Nobelovej ceny za literatúru: Alberta Camusa Mor

VÝZVA/ODBER A PREDPLATNÉ

* PODPORTE Literárny týždenník ABONENTSKÝM ODBEROM domov!

ZBIERKA

* Ďakujeme za podporu Literárneho týždenníka

* Finančná zbierka na podporu Literárneho týždenníka: Pomôžte zachrániť Literárny týždenník!

OHLAS

* Ján Maršálek: Vážená redakcia...

GLOSA

* Petr Žantovský: Pohľadnica z Prahy

ESEJ

* Stanislav Hvozdík: Od svetonázorovej neutrálnosti k pluralite v spoločnosti

GLOSA

* Milan Zelinka: V nedeľu popoludní...

ANALÝZY A PROGNÓZY

* Ladislav Moravík: Podstata slobody človeka

FEJTÓN

* Ján Greš: Ako pán premiér rozosmial zemeguľu

ZAMYSLENIE/75. VÝROČIE OD KONCA 2. SVETOVEJ VOJNY

* 75 rokov mieru od oslobodenia hlavného mesta SR Bratislavy

* Ján Čarnogurský: Zápas o udržanie víťazstva

* Ján Čarnogurský, ml.: Oslava oslobodenia Bratislavy v Rusku a na Slovensku

FILM

* Lukáš Perný: Námety zo života a tvorby GOGOĽA v temnej neoromantickej filmovej trilógii na motívy autorovej debutovej knihy: Atraktívny mysteriózny film

ROK SLOVENSKÉHO DIVADLA

* Milan Polák: Dramaturgická, inscenačná a herecká inšpiratívnosť šesťdesiatych rokov v Slovenskom národnom divadle: Najplodnejšie roky v storočnej histórii

PREKLADOVÁ TVORBA/PRÓZA

* Albert Camus: Mor (Úryvok z románu preložil Pavol Dinka)

VIZUÁLNE UMENIE/JUBILEUM/SCÉNOGRAFIA/SKLO

* Dušan Mikolaj: Divadelná storočnica scénografa Vychodila

* R. A. Ružomberský: Meliš po prvý raz na Slovensku

ROZHOVOR/VÝTVARNÉ UMENIE

* Hovoríme s výtvarníkom a knižným ilustrátorom PETROM CPINOM: Jedinečný priestor pre výtvarnú fantáziu (zhovára sa Anna Sláviková)

PÔVODNÁ TVORBA/LITERATÚRA FAKTU

* Jaroslav Rezník: Čas nikdy nepostojí: Pamiatke IMRICHA JACKA LYSÁKA

POÉZIA

* Andrej Ferko: Corona Rashomon efekt v tretej svetovej

* Martin Vladik: Dunajská víla

RECENZIE

* Miroslav Bielik: Aj budovy majú svoje osudy (MADURA, Pavol: Druhá budova Matice slovenskej: Od myšlienky po súčasnosť. Martin: Matica slovenská, 2019, 1. vyd., 176 s., ISBN 978-80-8128-227-0)

* Viliam Apfel: Okno do sveta dávnych civilizácií (ZAMAROVSKÝ, Vojtech : Putovanie po staroveku. Bratislava: Perfekt, 2019, 1. vyd., 168 s., ISBN 978-80-8046-941-2, viaz.)

* Ľubor Hallon: Literárna terapia bájok, epigramov a karikatúr Juraja Havaja (HAVAJ-PETEJOVSKÝ, Juraj: Paberky. Bratislava: Post Scriptum, 2020, 1. vyd., 264 s., ISBN 9788089567829, brož.)

* Ružena Šípková: Aby duša nebola na dne (ĎÚRAN, Juraj: Na dne duše. Ilustrovala Michaela Srnová. Juraj Ďúran, vl. nákladom, 2019, 1. vyd., 189 s., ISBN 978-80-570-1154-5)

* Zlata Matláková: Analytika a metafora (MIKOLAJ, Dušan: Šťastné okolnosti Jána Zoričáka. Bratislava: Allegro Plus, 2019, 1. vyd., 141 s., ISBN 978-80-973087-7-3)

* Lenka Mihová: Praobyčajné ženské príbehy (GOLIÁN, Ján – MOLDA, Rastislav, a kol.: (Ne)obyčajné príbehy žien. Society for Human studies, 2019, 1. vyd., 257 s., ISBN 978-80-972913-5-8. Edícia (ne)známe príbehy)

* Lenka Mihová: Cesta je cieľ (HLADEKOVÁ, Chiara Liba: Čas, kdy nohy byly středobodem mého vesmíru. Martin: Ekonoprint, 2019, 1. vyd., 186 s., ISBN 978-80-971419-6-7)

* Marta Hlušíková: Kniha o drotárstve ako slovenskom unikáte (Vladimír Ferko v kultúrnom a literárnom kontexte/Vladimír Ferko in cultural and literary context. Zostavovateľka Natália Karlinská. Autorka obálok Nina Trentinella. Baltimor – Washington (USA): Múzeum drotárie, vydavateľstvo LULU, 2018, 1. vyd.

ZO SVETA LITERATÚRY A UMENIA/VÝROČIE

* Ján Bobák: Historik dolnozemských Slovákov JÁN SIRÁCKY

GLOSA

* Karel Sýs: Predposledné zvonenie

AKTUALITY

* Leikertove básne v Anglicku

* Román laureátky súťaže Anasoft litera ETELY FARKAŠOVEJ Scenár v arabčine a poľštine

NEKROLÓG

* Petr Žantovský: Za Terezou Spencerovou

SERVIS

* Jubilujúci spisovatelia – členovia SSS – máj 2020

* 1. 5. 1955 – Ľubomír Pajtinka (65)

* 1. 5. 1980 – Radoslav Rochallyi (40)

* 3. 5. 1955 – Anna Nečová (65)

* 9. 5. 1950 – Oľga Adamkovičová-Semková (70)

* 13. 5. 1935 – Ján Navrátil (85)

* 18. 5. 1940 – Bohuš Rapoš (80)

* 24. 5. 1930 – Mišo Kováč Adamov (90)

* 25. 5. 1960 – Martin Prebudila (60)

Srdečne blahoželáme!

KNIŽNÁ NOVINKA SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV

*  Vyšla Antológia slovenskej poézie o Dunaji  (Duní Dunaj... Antológia slovenskej poézie o Dunaji (Zostavili: Miroslav Bielik a Katarína Koláriková. Bratislava: Spolok slovenských spisovateľov, 2020, 128 s. ISBN 978-80-8194-123-8)

AKTUALITY

* Lydie Romanská: Ako sme online otvorili Slovesnú jar v Martine

MÉDIÁ

* Tatiana Piliarová: Príloha pre mladých v Slovenských pohľadoch

SÚŤAŽE

* Jašíkove Kysuce 2020: 52. ročník Celoslovenskej literárnej súťaže mladých prozaikov (Uzávierka súťaže: 15. 10. 2020)

* Janka Poláková: Studňa sa tajne s dažďom zhovára: XXVIII. ročník celoslovenskej literárnej súťaže Jozefa Braneckého pre stredoškolákov a dospelých (Uzávierka súťaže: 31. 8. 2020)

NOVINKA VYDAVATEĽSTVA SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV

* Vladislav Suvák: Ars Vivendi alebo Umenie žiť medzi Sokratom a Foucaultom. Rozmery: 120 x 185 mm, 352 s., tvrdá väzba, ISBN 978-80-8202-122-9. Cena: 9,90 €

LiTERÁRIUM

* Zuzana Brnoliaková: Koronaparadoxy

* Marta Germušková: Globálny vinník

* Peter Gossányi: Aforizmy

* Jozef Bily: Drobničky XXL

* Štefan Horský: Komuže?

* Alexander Scholz: Reflexie

* Eva Jarábková-Chabadová: Seniorka na nákupe

* Mikuláš Jarábek: Slušnosť

* Ľudo Majer: Rúškoizmy; Parafráza na známu pesničku

* Milan Kupecký: Priviate vetrom

* Ján Grešák: Zádrapky: O relativite v praxi; Pravá príčina; O vzrušení

* Pavol Dančanin: Aforizmus (dvoj)týždňa

FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI

* Dušan Piršel, Bratislava: Čo najviac potrebuje Slovensko?

 

Kresby: Ľubomír Kotrha a Peter Gossányi