Literárny týždenník 15 – 16/2014

Literárny týždenník 15 – 16/2014

Literárny týždenník 15 – 16/2014 z 23. apríla 2014 prináša:

ROZHOVOR

J. Mikloško: S otvoreným srdcom a neúnavnou výdržou (zhovára sa A. Hykisch)

OSOBNOSTI

J. Čomaj: A. Blaha – obhajca pravdy,svedomia i vkusu

ESEJE/IDENTITA

E. Fordinálová: Čo sa v cyrilo-metodskom roku nedopovedalo

Prečítajte si na www.nove-slovo.sk

KOMENTÁRE/ KALEIDOSKOP

Ľ. Števko: Eurovoľby nie sú oknom do lepšej budúcnosti

R. Michelko: Viktor (Orbán) Víťaziaci

J. Čertík: Kto vyhral prezidentské voľby? Modré z neba

UMENIE/HUDBA/DIVALO

T. Ursínyová: Ľudstvo v zornom uhle skladateľky

M. Polák: Fiktívne memoáre nacistu v SND

KALEIDOSKOP

J. Judinyová: Laureátky Nobelovej ceny za literatúru na minciach; Cenu A. Lindgrenovej dostane opäť Lindgrenová

UMENIE/DIVALO/KOMETÁRE

J. Rácz: Amadeus podľa P. Shaffera

V. Švenková: Politika podľa Vinca Šikulu

I. Jackanin: Keď múzy mlčia

Z pozvánok

ROZHOVORY

J. Krčméryová-Vrteľová: Slovo a hudba ma spájajú (zhovára sa A. Sláviková)

V. Timura: Predátori sa majú vždy k svetu (zhovára sa J. Rezník)

R. Andrić: Umenie počúvať a počuť sa navzájom (zhovára sa M. Prebudila)

J. Štefuň: Bologna na jar patrí deťom (zhovára sa M. Horecký)

SERVIS/NEKROLÓGY

Jubilanti v máji 2014; Noví členovia SSS

Pozvánka na Členské zhromaždenie SSS 28. 5. 2014

Z. Matláková: Rituály stmeľujú rodinu

P. Mišák: Odišla Pavla Kováčová

Š. Cifra: Zomrel L. Ballek

Prečítajte si najnovšie číslo Slovenských pohľadov 4/2014

RECENZIE

J. Zambor: Niečo ako láska, niečo ako soľ: M. Válek v interpretáciách (E. Holečka)

J. Petrík: Tri knihy nepokoja (Š. Šimko)

M. Hodál: Cennosti (D. Pechočiaková)

M. Andričík: Preklad pod lupou (P. Mráz)

ČÍTANIE/PRÓZA

R. Lichnerová: Láska, radosť a sláva sveta

ČÍTANIE/POÉZIA

J. Rezník: Nevyberieš si; Narodiť sa v piatok trinásteho; Dočasnosť; Clivota

V. Benková: Heroica Slovaca

P. Hamžík: Slovák milý; Ó, Slovensko naše

RECENZIE

V. Švenková: Počúvaj vietor, Rýchlokurz sebaobrany (M. Drastich, Annamária Boldocká-Grbićová)

Z. Bariaková, H. Jakubík, M. Kubealaková: Samota a osamelosť (vo vybraných textoch slovenskej umeleckej literatúry) (A. Švecová)

J. Plauchová: Večnosť omylov (M. Ferko)

LITERATÚRA

M. Gonda: Súčasná literárna tvorba na Orave

LiTERÁRIUM

Ľ. Majer: Aforizmy; J. Bily: Epitafy; K. Čura: Koány (ne)rozumu; M. Lechan: Jazyková

(vý)tržnica; G. Rumánek: Haiku; M. Klúčovský: Fórizmy

Fórum kultúrnej verejnosti