Literárny týždenník 11 – 12/2016

Literárny týždenník 11 – 12/2016

Šieste tohtoročné dvojčíslo Literárneho týždenníka 11 – 12 z 23. marca 2016 v úvodnom stĺpci s názvom Literárny týždenník v ohrození zoznamuje čitateľov a priaznivcov časopisu s rozhodnutím komisie nového Fondu na podporu umenia prideliť na vydávanie Literárneho týždenníka na rok 2016 menej ako polovicu výšky minuloročnej dotácie, čo umožňuje jeho vydávanie iba v 1. polroku. Spolok slovenských spisovateľov ako vydavateľ časopisu a redakcia Literárneho týždenníka sa obracajú na čitateľov a celú kultúrnu verejnosť so žiadosťou o morálnu podporu a zároveň otvárajú anketu s otázkou: „Čo pre vás Literárny týždenník znamenal a znamená, nebude to strata pre celú spoločnosť, keby sa vytratil z nášho verejného kultúrneho priestoru?“ Článok na druhej strane dvojčísla pomenúva fenomén Literárneho týždenníka od jeho vzniku po súčasnosť, upozorňujúc, že „časopis je platformou slovenských spisovateľov a intelektuálov, ktorí predstavujú nielen vyše 470 členov Spolku slovenských spisovateľov, ale aj množstvo umelcov, vedcov a vzdelancov z celého Slovenska, ktorí nie sú členmi SSS.“ a že „Je nedôstojné, ba až poburujúce, že po vyše 23 rokoch existencie samostatnej Slovenskej republiky toto médium – ktoré sa nezameniteľne pričinilo o iniciovanie národnoemacipačných procesov už pred novembrom 1989 a podporu procesov, hnutí a strán, čo sa zasadili o prijatie Deklarácie SNR o zvrchovanosti Slovenska v roku 1992 a o vznik SR v roku 1993 – je v ohrození.“ Nosnou témou dvojčísla sú výstupy z konferencie Združenia slovenskej inteligencie KORENE nad dielom Ľudovíta Štúra Slovanstvo a svet súčasnosti. Dvojčíslo prináša príspevok o Vydavateľskom Dni Spolku slovenských spisovateľov, na ktorom sa prezentovala bohatá knižná produkcia SSS a Vydavateľstva SSS za rok 2015. Zároveň uverejňuje poéziu českých básnikov v súvislosti s pripravovaným stretnutím zástupcov SSS a Obce spisovateľov ČR na Slovensku v Hornom Smokovci, rozhovor s hodnotením súčasnej politickej situácie na Slovensku, novú rubriku Aktuálna myšlienka a tradičné rubriky, ako Stručne z kultúry, Čriepky zo zahraničia, recenzie kultúrnych podujatí a knižných publikácií, prózu, servis, zo života SSS, LiTERÁRIUMFórum kultúrnej verejnosti.

 

ÚVODNÍK

Literárny týždenník v ohrození

TÉMA: SLOVANSTVO A SVET SÚČASNOSTI

Z konferencie Združenia slovenskej inteligencie KORENE nad dielom Ľudovíta Štúra Slovanstvo a svet budúcnosti

LITERÁRNY TÝŽDENÍK V OHROZENÍ – ANKETOVÁ OTÁZKA

„Čo pre vás Literárny týždenník znamenal a znamená, nebude to strata pre celú spoločnosť, keby sa vytratil z nášho verejného kultúrneho priestoru?“

AKTUALITY

Medzinárodná cena Trebbia I. Stadtruckerovi

Štefan Cifra: Vitis Aurea Modra 2016

Z pozvánok

STRUČNE Z KULTÚRY

Kniha-liečiteľ, Festival Viva Musica!, Festival Viva Musica!, Slnko v sieti, Úspech SĽUK-u

AKTUÁLNA MYŠLIENKA

Marian Váross: Cesty pluralizmu a demokracia

ROZHOVOR/POLITIKA

Roman Michelko: Politika je v závoze – prežije kultúra? (S politológom a komentátorom sa o súčasnej politickej situácii na Slovensku zhovára Ľudovít Števko)

ČRIEPKY ZO ZAHRANIČIA

Festival svetla, Zomrel Frank Sinatra ml., Indiana Jones, šansoniérka Mireille Mathieu do Bratislavy, Odišla legenda (zomrel anglický hudobný skladateľ a dirigent P. M. Davies)

TÉMA: SLOVANSTVO A SVET SÚČASNOSTI

František Škvrnda: Slovania v medzinárodných vzťahoch

Ľubomír Huďo: Idea slovanstva na troskách bruselského centralizmu

Viktor Timura: K etnogenéze Slovanov

UMENIE/DIVADLO

Milan Zelinka: Listy pre Klaudiu (2)

Terézia Ursínyová: Jánošík poézie zbavený: Banskobystrická premiéra Cikkerovej opery

KNIHA/LITERATÚRA

Milan Kenda: Kráľovná vypudená do exilu zabudnutia: K okrúhlemu stolu LT (5 – 6/2016) o postavení knihy v súčasnej spoločnosti

Anton Blaha: Nečítajte Čapka, čítajte Filana: Zamyslenie nad knihou Borisa Filana Rozhovor s tigrom

SLOVENSKÁ KNIHA/LITERATÚRA

Štefan Cifra: Vydavateľský deň Spolku slovenských spisovateľov

ÚVAHA

Vincent Šabík: Symbol večnosti národných dejín: Nad novým vydaním románu Petra Jaroša Nemé ucho, hluché oko (Agentúra SIGNUM, 2015)

ČÍTANIE/PRÓZA

Marta Hlušíková: Hviezdny večer

ČÍTANIE/POÉZIA

Alois Marhoul: Ševče drž se svého kopyta, Možná nexistuju, Za humny nekonečno, Na tento e-mail prosím neodpovídejte

Lydie Romanská: Novoroční pro MB, Dolní Vítkovice, Implantát, Za zády Řím 

Jaroslav Holoubek: Vinice v Podyjí,

Milena Fucimanová: Putující rok 2015, Novoroční přípitek 2016, Akordšmir, Oheň

na stránkách bulváru

RECENZIE

Jana Borguľová: Vzácne svedectvo o modernom slovenskom skladateľovi

(MARIANNA BÁRDIOVÁ – LADISLAV BURLAS – KATARÍNA KOREŇOVÁ – ĽUBICA NECHALOVÁ – MÁRIA STRENÁČIKOVÁ: Zdenko Mikula (1916 – 2012): Rád som žil a tvoril, 2015)

Miloš Ferko: Bonmoty takmer oslavné (Alexander Marčan: Začiatky bigbítu na Kysuciach, 2016)

Margita Ivaničková: Spojenectvo s básňou na celý život (KATARÍNA HUDECOVÁ: Štafetový kolík, 2016)

Zlata Troligová: Zo záhrady Blanky Poliakovej (BLANKA POLIAKOVÁ: Zo záhrady srdca, 2016)

Adriana Parížeková: Poznanie nepoznaného (JON FOSSE: Kant, 2015)

Štefan Kuzma: Presahy života i slov (PAVOL TOMAŠOVIČ: Mosty ponad čas, 2015)

Beáta Vargová-Kuracinová: Domček plný šteklivého smiechu (EVA JARÁBKOVÁ-CHABADOVÁ: V pondelok doma nebudem, 2016)

Ján Čomaj: Odkaz súčasnému vedeniu Slovenskej televízie (IVAN STADTRUCKER: Dejiny Slovenskej televízie: Náčrt vývojových tendencií kultúrotvornej inštitúcie (1955 – 1989), 2015)

Etela Farkašová: Výchova ku kritickému mysleniu (VĚRA NOSKOVÁ: Čeští skeptici/Kdo jsou a co chtějí, 2015)

SERVIS/ZO ŽIVOTA SSS

Jubilujúci spisovatelia – členovia SSS – apríl 2016 (8. 4. 1926 – František Vnuk – 90, 13. 4. 1936 – Igor Gallo – 80, 15. 4. 1941 – Daniela Příhodová – 75, 17. 4. 1941 – Milan Holub – 75, 17. 4. 1961 – Vladimíra Komorovská – 55, 24. 4. 1946 – Jozef Bily – 70, 24. 4. 1941 – Alexander Ruttkay – 75, 29. 4. 1971 – Roman Michelko – 45)

Jozef Šelestiak: Trnava ocenila spisovateľov (Ocenení spisovatelia: Benjamín Škreko, Ladislav Szalay, Karol Kapeller a Jozef Závarský)

Jaroslav Rezník: Keď stíchne naša krv (Jozefovi Mokošovi k 75. narodeninám); Medailón Jozef Mokoša (* 11. 3. 1941 v Seredi)

Spisovatelia na besedách

Jubileum Literárneho múzea (50. výročie vzniku Slovenského národného literárneho múzea v Martine)

Príbeh potvrdený žalmami (Prezentácia novely Gabriely Spustovej Izakovičovej Môj milovaný kráľ Dávid)

Literárna Banská Bystrica

Prezentácia poviedkovej zbierky Márie Bátorovej Stille (Tíš) v Hainburgu

Dve percentá pre Spolok slovenských spisovateľov

Nové predajné miesta Literárneho týždenníka

Prečítajte si na www.noveslovo.sk

LITERÁRIUM/KARIKATÚRY

Emil Poláčik: Balady: Postvolebná – prvá, Postvolebná – druhá, Postvolebná – tretia (poslanecká), Nemravná – prvá, Nemravná – druhá, Nemravná – tretia

Milan Kenda: Povolebné sentencie

Peter Mišák: Safarizmy: Hrochy, Hyeny, Slon, Lev, Krokodíl

Ľudo Majer: Aforizmy spod čapice

Zdenka Kalčíková: Centimetre

Aforizmy (dvoj)týždňa

Ľubomír Kotrha: Vysoká škola

Vlado Javorský: Anička, kniha sa dáva...

FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI

Dušan Piršel: Súčasná doba miluje povrchnosť