Literárny týždenník 1 – 2/2019

Literárny týždenník 1 – 2/2019

Literárny týždenník 1 – 2 zo 16. januára 2019 prináša:

ÚVODNÍK

* Pavol Dinka: Mám sen...

ANKETA LITERÁRNEHO TÝŽDENNÍKA O SLOVENSKEJ PÔVODNEJ A PREKLADOVEJ KNIHE: LITERATÚRA OČAMI SPISOVATEĽOV

* Štefan Cifra, šéfredaktor Literárneho týždenníka: Vážení čitatelia

* Na anketovú otázku redakcie LT „Ktoré knižné dielo slovenskej pôvodnej alebo prekladovej literárnej tvorby – vydané v roku 2018 – vás najviac zaujalo a v čom vidíte jeho prínos?“ odpovedali:

 • Martin Chudík, básnik, literárny recenzent (VÁLEK, Miroslav: Domáca úloha, OZ FACE, 2018)
 • Hana Košková, poetka, spisovateľka pre deti a mládež, literárna recenzentka (FARKAŠOVÁ, Etela: Scenár (VSSS, 2017), S predtuchou svetliny, VSSS, 2018; DINKA, Pavel – ŽANTOVSKÝ, Petr: Slovensko-české, česko-slovenské NECENZUROVANÉ eseje a úvahy, VSSS, 2018; MIŁOSZ, Czesłav: Údolie Issy, VSSS, 2018)
 • Ján Čomaj, spisovateľ literatúry faktu, novinár, publicista: Majstrovský príbeh (BALÁŽ, Anton: Povedz slovo čisté, LIC, 2017)
 • Margita Ivaničková, poetka, spisovateľky literatúry pre deti a mládež: Krása poézie a krojov (RÚFUS, Milan – BRENKUS, Peter: Poézia v krojoch, kroje v poézii, Ikar, 2018)
 • Lydie Romanská, poetka, podpredsedníčka Obce spisovateľov Českej republiky: Opravdivá a vzrušujúcu poézia o letmých okamihoch života: (KLATT, Karel: Květ se větrem uklání včelám, VSSS, 2018)
 • Jozef Čertík, básnik, literárny recenzent: Krvavé sonety v angličtine (HVIEZDOSLAV, Pavol Országh: The Bloody Sonnets, LIC, 2018)
 • Jozef Mikloško, spisovateľ, matematik, bývalý politik a diplomat: Tridsať rokov samizdatového Hlasu Slovenska (LETZ, Róbert – LAUKO, Martin: Hlas Slovenska v kontexte slovenského samizdatu, M. Vaško, 2018)
 • Michal Záleta, básnik: Súzvuk so slovenskou rozprávkovou tradíciou (PUŠKIN, Alexander Sergejevič: Rozprávke o cárovi Saltánovi, preložil a prebásnil Jaroslav Rezník st., VSSS, 2018)
 • Viktor Timura, kulturológ, autor literatúry faktu: Poézia verná hodnotám otcov (ZÁLETA, Michal: Pamäť dvora, CCW, 2018)

NEKROLÓG

* Navždy odišiel literárny vedec Peter Valček

PÍŠETE NÁM

* Eva Fordinálová: Ohlas na Učiteľovu modlitbu v LT 41 – 42/2018: Nevyhnutnosť chemoterapie školstva

ČRTA

* Petr Žantovský: Pohľadnica z Prahy

MÉDIÁ/ODBER/PREDPLATNÉ

* Zvýšenie ceny Literárneho týždenníka v novinových stánkoch a predajných miestach: ROČNÉ PREDPLATNÉ LT SA NEMENÍ!

* Predplaťte si Literárny týždenník

ANALÝZY A TRENDY/POLITICKÝ VÝVOJ DOMA A VO SVETE V ROKU 2018

* Ľudovít Števko: Krízový osmičkový rok

* František Škvrnda: Svet v roku 2018 – Narastanie neistoty

REFLEXIA/POLITOLÓGIA

* Pavol Tomašovič: Zamyslenie nad knihou filozofky svetového významu HANNAH ARENDTOVEJ Pôvod totalitarizmu: Odkrývanie zdrojov extrémizmu a totality

DIVADLO/HUDBA

* Milan Polák: Čo sa sníva trpaslíkom – premiéra Radošinského naivného divadla: O mediálnom vkuse, ale najmä nevkuse

* Vladimír Blaho: Koncerty v znamení Vianoc

* Anna Sláviková: Folklór v divadelnom tvare

* Terézia Ursínyová: Koncoročná premiéra muzikálu Hello, Dolly! v banskobystrickej Štátnej opere: Bonbónik repertoáru

* Jano Rácz: Zúbožený Platonov?

* Katarína Koláriková: Premiéra na Novej scéne: Domov (kde je ten tvoj?): Čo by bolo keby...

VIZUÁLNE UMENIE/OSOBNOSTI

* Ľudovít Petránsky: Osobná spomienka na Vincenta Hložníka: Ťažký krok osudu

* Mila Rúfus: Vincent Hložník

ŽIVOT VÝTVARNÉHO UMENIA

* Život výtvarného umenia

* Výstava fotografií Mosty Roba Kočana

* Katarína Koláriková: Monografia o slovenskej insite v Srbsku

ROZHOVOR

* Hovoríme s ĽUDOMÍROM MOLITORISOM, generálnym tajomníkom Spolku Slovákov v Poľsku: Slováci za severnou hranicou

ČÍTANIE/LITERATÚRA FAKTU/OSOBNOSŤ/JUBILEUM

* Rudolf Schuster: Schody návratov (vrenie v SNR)

* Miroslav Bielik: K okrúhlemu jubileu RUDOLFA SCHUSTERA – 85. narodeninám: Renesančne o svete a našej dobe

* Marián Servátka: Prezident Rudolf Schuster vo Vatikáne

RECENZIE

 • Anna Vajdová: Čistenie duše snehom (GRZNÁROVÁ, Gabriela: NEHA SNEHU. Ilustrácie Jana Kianičková Godálová. Bratislava: Petrus, 2017, 1. vyd., 64 s., ISBN 9788089913121)
 • Jana Šimulčíková: Chuťovka z moderného klasika (MUSIL, Robert: TRI ŽENY. Preklad a doslov Vincent Šabík. Bratislava: Európa, 1984, 2018, 1. vyd., 128 s., ISBN 9788089666591)
 • Štefan Horský: VZÁCNE SVEDECTVO (DANIČOVÁ, Jozefína  – KLAČKA, Jozef: Devínska kedysi/Nuovo Selo voljkada. Bratislava: Chorvátsky kultúrny spolok v  Devínskej Novej Vsi, 2018, 1. vyd., 200 s.)
 • Milan Zelinka: Žriedlo duchovnej sily (UDAVSKÉ 1317 – 2017. Zostavovateľ Dr. Martin Molnár. Štúdie a fotografie: autorský kol. Udavské: Pre obec Udavské vydal Lojan Excel Plus, 2017, 1. vyd., 261 s., ISBN 9788089508242)
 • Jaroslav Rezník: Všeslávie s vlastnou národnou identitou (TIMURA, Viktor: GENERÁCIA VŠESLÁVIE. Nitra: Slavica, 2018, 2. vyd., 463 s., ISBN 9788089869107)
 • Ján Čomaj: Darček k osemdesiatke majstra aforizmov (KENDA, Milan: AFOROAFÉRY. Bratislava: Daxe, 2017, 1. vyd., 256 s., ISBN 9788089429653)
 • Jozef Králik: Priekopnícke dielo o národnostiach (CHOVANEC, Jaroslav: POSTAVENIE A OCHRANA NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN A ETNICKÝCH SKUPÍN V SLOVENSKEJ REPUBLIKE. Martin: Matica slovenská, 2018, 1. vyd., 172 s., ISBN 9788081282218)
 • Ján Maršálek: Ako si tu žijeme? (KUPECKÝ, Milan: TAK SI TU ŽIJEME. Nové Zámky: Vydavateľstvo H+S, 2018, 1. vyd., 60 s., ISBN 9788381110822)

KALEIDOSKOP/ZO SVETA LITERATÚRY

* Lucian Alexiu: Vasile Dan: Oslava logosa (V. Dan: Focul rece şi alte poesii (Chladný oheň a iné básne, Bukurešť, Rumunsko: Cartea Romaneasca, 2018)

* Martin Prebudila: Nový predseda Združenia spisovateľov Srbska – Milovan Vitezović (* 11. 9. 1944)

Z LITERÁRNEHO ŽIVOTA V REGIÓNOCH

* Ingrid Lukáčová: * Vyhodnotenie súťaže vo vlastnej literárnej tvorbe: Putujúce pero v Prešove; Kľakli si k nám Vianoce (edukačné podujatie na FF Prešovskej univerzity v Prešove)

* Marcel Páleš: Hriate od slova rozohrialo (podujatie Generácie Nula s odbočkou Spolku slovenských spisovateľov v Banskej Bystrici)

SERVIS

SÚŤAŽ

* Miroslav Bielik, predseda SSS, Štefan Cifra, tajomník SSS: Súťaž O ceny Spolku slovenských spisovateľov (prihlášky do 20. 2. 2019)

AKTUALITY

* Miroslav Bielik, predseda SSS: K výročiu oživotvorenia Matice slovenskej

* Oznam predsedu SSS: „Antológia členov a prispievateľov SSS BÁSNICI 2018, ktorá obsahuje básne 172 autorov, vyjde budúci týždeň s finančným zabezpečením SSS. Všetkým zúčastneným autorom bude zaslaný bezplatný výtlačok, resp. si ho môžu prevziať na sekretariáte SSS. Členovia SSS, ktorí sa nezúčastnili na tvorbe antológie, môžu si antológiu zakúpiť na sekretariáte s 50-percentnou zľavou.“

* R. A. Ružomberský: Jubilejné Stretnutie ružomberských spisovateľov

NEKROLÓG

* Zomrel slovenský historik PAVEL DVOŘÁK

* Zomrel DUŠAN KUBA, člen SSS

NOVINKY VYDAVATEĽSTVA SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV

* Katarína Mikolášová: Príbehy z prameňa. Rozmery: 170 x 240 mm, 104 s., tvrdá väzba, ISBN 9788082020680. Cena: 12,90 €

* Gabriela Rochallyi & Radoslav Rochallyi: ARÉTÉ. Rozmery: 145 x 197 mm, 96 s., tvrdá väzba, ISBN 9788082020413. Cena: 6,90

PREČÍTAJTE SI

* Slovenské pohľady

* Na www.noveslovo.sk

LiTERÁRIUM

* Jozef Šelestiak: Skrytá ruka trhu

* Imrich Kupec: Bájka o pominuteľnosti autorít

* Peter Gossányi: Aforizmy

* Milan Kupecký: Jednoducho aforizmy

* Pavel Fábry: Aforizmy

* Ľudo Majer: Spod čapice; Aforizmus (dvoj)týždňa

* Alexander Scholz: Duševná hygiena

* Ján Fekete-Apolkin: Z hadej papuľky

* Ján Grešák: Zapleteným jazykom: Chromotĺk, Ozembruch, Plesnivý plecniak

FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI

* Ján Maršálek: Éra plagiátorstva alebo Vráťme sa k originalite

* Dušan Klimo, Nemecko: Erózia slovenskej diaspóry

 

Kresby: Peter Gossányi, Vlado Kolesár