Literárny Lučenec 2017 (uzávierka súťaže: 30. 9. 2017)

Literárny Lučenec 2017 (uzávierka súťaže: 30. 9. 2017)

Banskobystrický samosprávny kraj, Novohradská knižnica a mesto Lučenec vypisujú

XI. ročník celoslovenskej literárnej súťaže

Literárny Lučenec 2017

 

Cieľom súťaže je umožniť nadaným deťom, študentom i dospelým formou celoštátnej súťaže konfrontáciu s inými, možnosť rozvíjať svoj talent a tvorivosť, podporovať ich v ďalšom umeleckom zameraní, umožniť získať nové poznatky a kontakty v oblasti literárnej tvorby. Súťaž je venovaná významnej slovenskej spisovateľke Božene Slančíkovej-Timrave, ktorej život a dielo sú späté s Novohradom.

 

Súťaží sa v poézii a v próze v troch vekových kategóriách:

  • prvá kategória 5. – 9. ročník základných škôl a osemročných gymnázií,
  • druhá kategória stredné školy,
  • tretia kategória dospelí.

 

Uzávierka súťaže je 30. 9. 2017

Termín vyhlásenia výsledkov: 22. 11. 2017.  

 

Bližšie informácie na adrese: Novohradská knižnica J. Kármána 2, 984 01 Lučenec, tel.: 047/4326369, e-mail: literarny.lucenec@ nklc.sk.

 

 Propozície súťaže  si môžete stiahnuť <TU>.

(Zdroj: NKLC, e-mail z 12. 6. 2017)