Literárna súťaž Via Litera Knižnice pre mládež mesta Košice a Rotary Klubu Košice (Uzávierka 22. decembra 2023)

Literárna súťaž Via Litera Knižnice pre mládež mesta Košice a Rotary Klubu Košice (Uzávierka 22. decembra 2023)

Knižnica pre mládež mesta Košice a Rotary Klub Košice vyhlasujú tretí ročník literárnej súťaže Via Litera. Určená je študentom stredných škôl a druhého stupňa osemročných gymnázií s pôsobnosťou v mestách Košice a Prešov.

 

Študenti budú hľadať odpovede na tému Prečo som tu?

Organizátori súťaže venovanej hercovi a režisérovi Petrovi Raševovi sa rozhodli tretí ročník zaostriť na otázku Prečo som tu? „Našim primárnym cieľom je dať za knižnicu mladým talentom šancu vyniknúť a uspieť. A možno cez túto navonok snáď jednoduchšiu tému získať vedomosť o tom, čo si naša mládež myslí. Je dôležité, aby sme si uvedomili, že aj napriek mladému veku často naše deti bojujú s rozporuplnými vnútornými pocitmi a ich vnímanie vlastného bytia môže byť diametrálne odlišné od toho nášho. Myslím si, že ak sa budeme viac zaujímať o to čo si myslia, dovedie nás to k poznaniu, že bez ohľadu na vek to v tomto rýchlom svete nikto asi nemá jednoduché,“ hovorí riaditeľka Knižnice pre mládež mesta Košice Kamila Prextová s tým, že už teraz sa teší, čo všetko študentské práce na danú tému prezradia.

 

Aktuálna téma má odľahčiť ťažšiu minuloročnú tému Sloboda a jej podoba
„Tentoraz sme vybrali sviežejšiu nielen tému, ale aj grafický dizajn. Verím, že podotázky - moje korene, moje smerovanie a moje sny, im napomôžu naštartovať kreatívne krídla. Téma, ktorá môže vyprovokovať hľadanie odpovedí v sebe samých, možno nás samých vyburcuje, veď túto otázku v sebe prehodnocuje hádam každý v nejakej dobe, fáze života“ hovorí Denisa Sklenárová z Rotary Klubu Košice.

 

Prečo má zmysel podeliť sa o svoje myšlienky
„Už od detstva rada píšem,“ prezradila nám o sebe víťazka v poézii Terka Pažinová, ktorú k písaniu viedla babka. „Je to asi spojené aj s tým, že ma baví čítanie, takže si chcem občas vyskúšať druhú stranu mince. Keď som videla príležitosť dostať nejaký feedback na moju tvorbu a podeliť sa o ňu so svetom, neváhala som. Poéziu veľmi nečítam, no o to viac ma baví ju písať.“ A aký je skvelý pocit vyniknúť a odchádzať s cenou zdieľala s nami aj Soňa Ristvejová: „Od pani Blaškovičovej som získala jej špeciálnu cenu za prózu. Veľmi si vážim, že mi sama vybrala a osobne darovala naozaj úžasnú knihu, román Majster a Margaréta od Michaila Bulgakova, ktorý som prečítala jedným dychom. Potešili ma tiež dve poukážky do divadla, ktoré som bez váhania vymenila za vstupenky na predstavenie Národného divadla Košice o mýtickom tébskom kráľovi Oidipovi, keďže ma baví história a antika obzvlášť. Bude pre mňa tentokrát zaujímavé zamyslieť sa Prečo som tu, do súťaže sa preto určite zapojím.“

 

Propozície súťaže

Súťažné práce je potrebné doručiť na e-mailovú adresu knižnice sutazekniznica@gmail.com najneskôr do 22. decembra 2023 v presne predpísanej forme. Potrebné informácie k účasti sú zverejnené na webových stránkach vyhlasovateľov. Práce bude opäť hodnotiť trojčlenná porota v zložení Jozefa Poláková, bývalá riaditeľka odboru pre Vonkajšie vzťahy VSŽ, Jana Tesserová, pedagogička a bývalá riaditeľka Gymnázia Šrobárova, kurátorka Galérie Ľudovíta Felda druhou a Ľuba Blaškovičová, herečka, dramaturgička, režisérka, a členka činohry Štátneho divadla Košice. „Najlepším autorom udelíme cenu Petra Raševa a motivačné odmeny vo forme poukážok na nákup kníh vo výške až do 150,- Eur. Opätovne spolupracujeme s Národným divadlom Košice, ktoré nám prispieva darčekovými poukážkami na svoje predstavenia, otvárajúc tak svoje brány pre nadaných študentov,“ dodáva Denisa Sklenárová.

 

Via Litera 2022. Foto: archív knižnice

 

Via Litera pripomína pamiatku rotariána
Myšlienka vyhlásiť súťaž dozrievala medzi členmi Rotary Klubu Košice dávnejšie. „Peter Rašev bol výnimočne nadaný, rozhľadený a najmä ľudský. Bol jedným zo zakladajúcich členov Rotary Klubu Košice a my sme spolu s knižnicou našli krásny spôsob ako si jeho pamiatku pravidelne pripomínať,“ hovorí za Rotary Klub Košice Denisa Sklenárová. „Zo spolupráce sa teší aj Petrova manželka, Ľuba Blaškovičová, ktorá zdieľa spoločný názor, že poskytnúť priestor na prezentáciu mladého talentu a oceniť ho, je mimoriadne dôležité a zároveň si váži, že udeľovanie cien Petra Raševa dôstojne pripomína jeho tvorivosť, umeleckú dušu a nadanie.“

 

Súťaž Via Litera prebieha od 22. septembra do 22. decembra 2023. Výsledky budú vyhlásené v marci 2024. Potrebné informácie a záväzné propozície sú dostupné www.kosicekmk.skwww.rotarykosice.sk.  

 

Zdroj: VIERA RISTVEJOVÁ, Knižnica pre mládež mesta Košice, Kukučínova 2,  043 59 Košice