Leto v Európskej únii s novými digitálnymi právami (30. 7. 2018)

Leto v Európskej únii s novými digitálnymi právami (30. 7. 2018)

Toto leto si môžu európski občania užívať viac digitálnych práv ako kedykoľvek predtým.

 

Sú to tieto digitálne práva:

* od júna 2017 sú zrušené roamingové poplatky v EÚ: na cestách telefonujete za rovnakých podmienok ako doma, od zrušenia roamingových poplatkov sa v EÚ spotrebovalo viac ako päťnásobné množstvo dát a uskutočnilo sa takmer 2,5-krát viac telefonátov;

* od apríla 2018 majú spotrebitelia prístup k online obsahovým službám, ktoré si predplatili v domovskej krajine, aj v ostatných krajinách EÚ (vrátane filmov, seriálov a športových prenosov – informačný prehľad);

* od 25. mája 2018 je vďaka novým pravidlám ochrany údajov v EÚ bezpečné prenášať osobné údaje medzi poskytovateľmi služieb. Spotrebitelia majú právo vedieť, či ich osobné údaje unikli, ako sa zhromažďujú a rovnako ich údaje môžu byť na požiadanie vymazané;

* od jari 2016 sa uplatňujú pravidlá neutrality siete, vďaka čomu majú všetci Európania prístup k otvorenému internetu. Zaručuje to ich slobodu a vylučuje diskrimináciu pri výbere obsahu.

 

Čoskoro pribudnú aj ďalšie digitálne práva:

* od septembra budú mať Európania právo využívať svoju vnútroštátnu elektronickú identifikáciu (eID) na prístup k verejným službám v celej EÚ;

* od decembra bude mať každý prospech z voľného toku iných ako osobných údajov, keďže sa umožní prístup k lepším a konkurencieschopnejším službám uchovávania a spracovania údajov v EÚ. Podnikatelia budú mať zasa právo rozhodnúť, kde v EÚ chcú uchovávať a spracúvať všetky druhy údajov.

* od 3. decembra budú môcť Európania nakupovať online bez neopodstatnenej diskriminácie bez ohľadu na to, kde v EÚ sa nachádzajú.

* od roku 2019 sa zlepší porovnateľnosť a znížia ceny za cezhraničné doručovanie balíkov.

* dohodnuté pravidlá o dani z pridanej hodnoty v kontexte elektronického obchodu umožnia podnikateľom vyriešiť všetky potreby v oblasti cezhraničných platieb DPH na jednom online portáli a vo vlastnom jazyku

* Európsky kódex elektronickej komunikácie poskytne právo jednoduchšie meniť poskytovateľov internetových a telekomunikačných služieb. Zároveň budú môcť v prípade núdze na mobilný telefón prijímať verejné výstrahy.

* Aktualizované pravidlá pre audiovizuálne médiá Európanom prinesú právo na bezpečné online prostredie, ktoré ich bude chrániť pred podnecovaním k násiliu a nenávisti, terorizmom, detskou pornografiou, rasizmom a xenofóbiou.

 

Odkazy na užitočné zdroje:    

* V prípade záujmu o všetky každodenné správy vydávané Európskou komisiou vám odporúčame sledovať naše Denné správy – Daily News.

* Obrazový materiál z najaktuálnejších udalostí na pôde EÚ (tlačové konferencie, návštevy, významné stretnutia) poskytuje médiám bezplatne Audiovizuálny servis EK.

* Praktické rady o európskych právach pre podniky a občanov: www.vasaeuropa.eu.

* Vyvraciame nepravdivé správy: www.euromyty.sk.

 

***
Kontakt/informácie:
Natália Podkonická
Press & Media Section
Zastúpenie Európskej komisie v Slovenskej republike/Representation of the European Commission in Slovakia
Palisády 29, 811 06 Bratislava
Tel.: +421 2 59 20 32 30

https://ec.europa.eu/slovensko/news

TWITTER: @ZEKvSR

Facebook: Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku

 

(Zdroj: NP, ZEK v SR, e-mail z 30. 7. 2108)