Kysucká knižnica v Čadci (16. 12. 2015)

Kysucká knižnica v Čadci (16. 12. 2015)

Dovoľte, aby sme sa Vám poďakovali za spoluprácu v uplynulom roku a zaželali príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa zdravia, šťastia a úspechov v novom roku 2016.
PhDr. Janka Bírová, riaditeľka
a kolektív pracovníkov Kysuckej knižnice v Čadci