Kvíz medzi študentmi stredných škôl Ruska a Slovenska o spoločných rusko-slovenských dejinách (20. 9. – 31. 10. 2017)

Kvíz medzi študentmi stredných škôl Ruska a Slovenska o spoločných rusko-slovenských dejinách (20. 9. – 31. 10. 2017)

Veľvyslanectvo Ruska a Ruské centrum vedy a kultúry v Bratislave, Veľvyslanectvo Slovenska a Slovenský Inštutút v Moskve s podporou rady ruských a slovenských partnerských organizácií plánujú v období od 20. septembra do 31. októbra t. r. usporiadať

vedomostný kvíz pre študentov oboch krajín o znalosti všeobecných stránok histórie.

K účasti vo vedomostnom Kvíze pozývame slovenských študentov stredných škôl vo veku od 14. do 19. rokov, ktorí by mali podrobne odpovedať na 20 otázok v ruštine o najdôležitejších historických udalostiach, o významných osobnostiach oboch krajín, ktorí prispeli k posilneniu stáročných tradícií priateľstva a partnerstva medzi našimi národmi.

Otázky sú zoskupené do nasledujúcich tém:  „Všeobecné stránky histórie“, „Literatúra a filozofia“, „Kultúra a umenie“, „Vedecké a vzdelávacie väzby", „Diplomacia“.

Na základe výsledkov kvízu budú určení 5. víťazi a 10. držitelia povzbudzujúcich cien z každej strany. Pre slovenských deti hlavnou cenou bude zájazd do Ruska, pre ruských školákov – zájazd na Slovensko.

Otázky budú k dispozícii od 20. septembra na oficiálnej stránke Veľvyslanectva Ruska na Slovensku www.slovakia.mid.ru aj vo facebooku www.facebook.com/ambasadarus.

Odpovede na kvízové ​​otázky (vo formáte .doc alebo .pdf len v ruštine) posielajte najneskôr do 31. októbra t. r. na e-mailovú adresu Ruského centra vedy a kultúry (RCVK) rus.kult.centrum@stonline.sk   (kópiu poslať na adresu kultura@rusemb.sk  s označením „Kvíz").

 

S úctou,

Veľvyslanectvo Ruskej federácie v Slovenskej republike


(Zdroj: VRF v SR, e-mail z 8. 9. 2017)