Kultúrne zariadenia Petržalky (21. 12. 2017)

Kultúrne zariadenia Petržalky (21. 12. 2017)

Vážení priatelia,

veľmi pekne Vám ďakujeme za priazeň, ktorú ste nám a našej činnosti venovali počas tohto roku. 

V prílohe Vám posielam program KZP na január 2018 a budeme radi, ak si z neho vyberiete program, ktorý Vás poteší.

Prajem Vám v mene všetkých pracovníkov KZP príjemné a pohodové Vianočné sviatky plné zdravia, lásky, priateľov a samozrejme aj darčekov.

Do nového roku Vám prajeme veľa zdravia, úspechov a dostatok času na návštevu našich programov a podujatí.  

Ing. Peter Litomerický, Riaditeľ KZP
Tel.: 02 68 299 201
e-mail: peter.litomericky@kzp.sk
web: https://www.kzp.sk
Kultúrne zariadenia Petržalky
Rovniankova 3,  851 02 Bratislava