Kultúrne zariadenia Petržalky (13. 12. 2016)

Kultúrne zariadenia Petržalky (13. 12. 2016)

KULTÚRNE ZARIADENIA PETRŽALKY

vám želajú príjemné a pohodové

vianočné sviatky

a úspešný nový rok 2017