Kultúra má posilniť medzinárodné partnerstvá Európskej únie (28. 6. 2016)

Kultúra má posilniť medzinárodné partnerstvá Európskej únie (28. 6. 2016)

Federica Mogherini, vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

 

Závažnú rolu v posilňovaní medzinárodných partnerstiev zohráva práve kultúra. Prioritou Európskej komisie je aj touto cestou urobiť z EÚ silnejšieho globálneho aktéra.

Komisia a vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federica Mogherini začiatkom júna predstavili stratégiu pre medzinárodné vzťahy v kultúre. Zameriava sa najmä na posilnenie kultúrnej spolupráce medzi Európskou úniou a partnerskými krajinami a snahu o globálne usporiadanie založené na mieri, slobode prejavu, práve, vzájomnom porozumení a rešpektovaní základných hodnôt.

Podľa slov Federicy Mogherini musí byť kultúra súčasťou zahraničnej politiky. „Kultúra je silným nástrojom, ktorý dokáže spájať ľudí a zlepšiť vzájomné porozumenie. Môže byť tiež motorom pre hospodársky a sociálny rozvoj. Všetkým nám môže pomôcť pri spoločných výzvach v Európe, Afrike, na Blízkom východe a v Ázii, bojovať proti radikalizácii a vytvoriť spojenectvo civilizácií proti tým, ktorí sa nás snažia rozdeliť. Preto musí mať kultúrna diplomacia vo vzťahu s dnešným svetom kľúčový význam.“

Takýto medzikultúrny dialóg v rámci krajín podporuje otvorenosť, dôstojnosť a vzájomný rešpekt, zároveň búra stereotypy a predsudky. Kultúra má preto v zahraničnej politike významnú úlohu.

„Podporuje dialóg a vzájomné porozumenie. Je nevyhnutná na budovanie dlhodobých vzťahov s krajinami po celom svete,“ uvádza Tibor Navracsics, Európsky komisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport, ktorý považuje význam kultúry za kľúčový pri premene EÚ na globálneho aktéra so silnejším postavením.

Kultúra môže okrem iného pomôcť aj v reakciách na súčasné globálne výzvy, ktorým krajiny čelia, ako je začlenenie utečencov, spomínaný boj proti násilnej radikalizácii či ochrana svetového kultúrneho dedičstva. Je taktiež hybnou silou hospodárskeho rastu, napríklad aj vďaka cestovnému ruchu. Svoju úlohu zohráva aj na miestnej úrovni a to najmä zapájaním občanov a štátnych subjektov, čo posilňuje miestne samosprávy a spoločenstvá.

Prijatá stratégia navrhuje najmä hlbšie a efektívnejšie medzinárodné vzťahy v tejto oblasti a takisto nový model spolupráce s členskými štátmi, partnerskými krajinami, národnými kultúrnymi inštitútmi a súkromnými aj verejnými prevádzkovateľmi. Je v súlade s Junckerovými politickými usmerneniami a takisto predstavuje ambície globálnej stratégie EÚ, ktorá je v rukách vysokej predstaviteľky Federicy Mogherini. Európska komisia chce zároveň navrhnúť, aby rok 2018 bol európskym rokom kultúrneho dedičstva.

 

Foto: Flickr, Európske noviny

(Zdroj: Kultúra má posilniť medzinárodné partnerstvá Európskej únie. Uverejnené: 28. 6. 2016. In: Európske noviny.sk.)