Kresťanská únia (22. 12. 2023)

Kresťanská únia (22. 12. 2023)

PRAJEME VÁM POKOJNÉ A POŽEHNANÉ VIANOCE
A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2024

V mene celého tímu Kresťanskej únie Vám prajeme pokojné a požehnané Vianoce a úspešný nový rok. Nezabúdajme, že Ježiš Kristus je pravé svetlo, ktoré vie priniesť pokoj a nádej. Cez Vianoce oslavujeme nádhernú skutočnosť, že nám bol daný od Boha pre nás v každom momente, v každej ťažkej či radostnej situácií. Upriamme teda svoju pozornosť na Neho v tieto sviatky. Prijmime ho a nechajme, nech žiari Jeho pokoj z nás na ľudí okolo nás! 

"Lebo chlapček sa nám narodil, daný je nám syn, na jeho pleciach bude spočívať vláda a jeho meno bude Obdivuhodný radca, Mocný Boh, Večný Otec, Knieža pokoja." 
(Izaiáš 9, 5)