KONFERENCIA Vidiecky cestovný ruch v stredoeurópskom priestore ako faktor rozvoja regiónov 27. – 29. mája 2024 v Modre

KONFERENCIA Vidiecky cestovný ruch v stredoeurópskom priestore ako faktor rozvoja regiónov 27. – 29. mája 2024 v Modre

V dňoch 27. – 29. mája 2024 sa uskutoční 

v Strednej odbornej škole vinársko-ovocinárskej v Modre

Medzinárodná konferencia Vidiecky cestovný ruch v stredoeurópskom priestore ako faktor rozvoja regiónov

ktorú organizuje Slovenský zväz vidieckej turistiky a agroturistiky (SZVTA) so sídlom v Modre 

a zastrešuje minister cestovného ruchu a športu SR DUŠAN KEKETI – 

s cieľom podporiť vidiecku turistiku na Slovensku ako jeden z pilierov a faktorov zlepšenia podmienok života ľudí na vidieku.

 

V súvislosti so vznikom nového Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky (MCRŠ SR) chcú organizátori predostrieť odbornej verejnosti a podnikateľom nástroje a mechanizmy podpory vidieckej turistiky a agroturistiky na Slovensku v dvoch blokoch: odborníci predstavia slovenské a zahraničné poznatky a zámery danej problematiky; štátni tajomníci MCRŠ SR, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstva kultúry SR a Ministerstva životného prostredia SR predstavia opatrenia na oživenie slovenského vidieka, aby mladí ľudia neodchádzali bývať do miest a za prácou do zahraničia. Osobitnú pozornosť budú venovať ochrane prírodného a kultúrneho dedičstva na báze medzirezortnej spolupráce a jej koordinácie na úrovni vlády SR.

 

Hlavným hosťom konferencie bude KLAUS EHRLICH, generálny sekretár Európskeho zväzu vidieckej turistiky RURAL TOUR so sídlom v Španielsku, svoje skúsenosti a úlohy na nej budú prezentovať aj predstavitelia vidieckej turistiky z Maďarska, Rakúska a Česka. 

 

Podrobné informácie sa dajú získať na webovej adrese www.szvta.sk alebo na tel. 0918 124 794, 0915 879 400,0905 213 818.

 

FRANTIŠEK MACH, čestný predseda SZVTA

 

 POZVÁNKA – návratka (jpg) 
POZVÁNKA – návratka (pdf)