Konferencia Jednotný digitálny trh – príležitosti pre Slovensko – v Bratislave – 28. SEPTEMBER 2015

Konferencia Jednotný digitálny trh – príležitosti pre Slovensko – v Bratislave – 28. SEPTEMBER 2015

V pondelok 28. septembra 2015 sa uskutoční významná konferencia pod názvom Jednotný digitálny trh – príležitosti pre Slovensko.
Záštitu nad týmto podujatím prevzal podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič. V panelových diskusiách vystúpia Vazil Hudák, minister hospodárstva SR a Juraj Draxler, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR.

„Európa potrebuje vybudovať jednotný digitálny trh, aby ľudia a podniky mohli naplno využívať príležitosti, ktoré nám ponúkajú internet a digitálne technológie. Slovensko má v tejto oblasti obrovský potenciál, o ktorom chceme diskutovať na našej konferencii. Chceme sa pozrieť na silné stránky Slovenska, ale aj na tie, v ktorých Slovensko potrebuje pridať. Verím, že na výrazný posun v tejto oblasti Slovensko využije aj značné zdroje, ktoré nám poskytuje Európska únia.” uviedol Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Konferencia sa tematicky zameria na otázky týkajúce sa širokopásmového internetu, inkluzívnej e-society, elektronickej verejnej správy, digitálnych zručností, startupov, inovácií a prístupu k financovaniu. V rámci odborných panelov vystúpia so svojimi príspevkami vysokí politickí predstavitelia, viacerí špičkoví odborníci, lídri najväčších telekomunikačných firiem, odborníci na komunikačné siete, obsah a technológie z Európskej komisie. Diskutovať budú aj zástupcovia slovenských ministerstiev, záujmových organizácií a súkromného sektora z oblasti telekomunikácií.

Priestor pre médiá bude o 10. hod. – Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európske komisie na Slovensku a pán Robert Redhammer, rektor Slovenskej technickej univerzity budú pripravení odpovedať na Vaše otázky.

PROGRAM:

9:00 Otvorenie

Peter KOSTOLNÝ - generálny riaditeľ Sekcie operačných programov, Úrad vlády SR

Maroš ŠEFČOVIČ - podpredseda Európskej komisie (video-príhovor)

Hlavný prejav:

Dušan CHRENEK, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku

Robert REDHAMMER, rektor Slovenskej technickej univerzity

10:00 Panelová diskusia - zavádzanie širokopásmového pripojenia

Horia Nicolae TICAU - EK, Generálne riaditeľstvo pre komunikačné siete, obsah a technológie (DG CNECT)

Norbert MOLNÁR - vedúci služobného úradu, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Rastislav JANOTA - generálny riaditeľ NASES

Lukáš LUKÁČ - riaditeľ odboru programov rozvoja informačnej spoločnosti, MF SR

11:15 Panelová diskusia - revízia pravidiel v sektore elektronických komunikácií

Rastislav LUBY - EK, DG CNECT

Vladimír KEŠJAR - predseda Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb SR

Viliam PODHORSKÝ - generálny riaditeľ sekcie elektronických telekomunikácií a poštových služieb, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho vývoja SR

Pavol LANČARIČ, generálny riaditeľ Orange Slovensko

Miroslav MAJOROŠ, generálny riaditeľ Slovak Telekom

Peter GAŽÍK, generálny riaditeľ O2 Slovakia

Miroslav STREČANSKÝ, generálny riaditeľ Swan

13:30 Panelová diskusia - Inkluzívna e-spoločnosť, vrátane elektronickej verejnej správy a digitálnych zručností

Hlavný prejav - Juraj DRAXLER, Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Panel:

Marco MARSELLA - Európska komisia, DG CNECT

Mário LELOVSKÝ - prezident ITAS

Pavel BOJŇANSKÝ - generálny riaditeľ informatizácie spoločnosti, MF SR

15:00 Panelová diskusia - start-upy, malé a stredné podniky, inovácie a prístup k financovaniu

Hlavný prejav - Vazil HUDÁK, Minister hospodárstva SR

Panel:

Viorel PECA, Európska komisia, DG CNECT

Ivan ŠTEFUNKO - predseda predstavenstva Neulogy, a.s.

Zuzana NEHAJOVÁ - generálna riaditeľka sekcie inovácií a podnikateľského prostredia, MH SR

Roman ČMELÍK - riadiaci partner, Limerock Fund Manager

16:15 Záverečné poznámky - Aleš FIALA, Európska komisia, DG CNECT

 

Ingrid Ludviková

Tlačové oddelenie
Zastúpenie Európskej Komisie v SR, Palisády 29, 811 06 Bratislava

E-mail: ingrid.ludvikova@ec.europa.eu
Telefón: +421 259 203 269, mobil: +421 949 213 374

Web: www.europa.sk; Twitter: @ZEKvSR; Facebook: Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku