Prezentácia knihy ANTONA HRNKU Prechádzky slovenskými dejinami – Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre – 22. 2. 2024

Prezentácia knihy ANTONA HRNKU Prechádzky slovenskými dejinami – Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre – 22. 2. 2024

CYRILOMETODIADA, o.- z., pozýva 

na prezentáciu  knihy 

ANTON HRNKO: Prechádzky slovenskými dejinami 

vo štvrtok 22. 2. 2024

Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre

***

Publikácia vznikla na základe cyklu prednášok Antona Hrnku Slovenské dejiny v európskom kontexte, ktoré organizovala Daniela Suchá, predsedníčka o. z. CYRILOMETODIADA. Na Slovensku je iba málo historikov, ktorí by vo svojich dielach hojne využívali interdisciplinárny prístup. Autor tejto publikácie to však robí a čitateľ vďaka tomu nedostáva len vedomosti z histórie, ale aj z jazykovedy, archeológie, ba aj z geografie. Knihe, hoci jej výklad končí bitkou pri Moháči v roku 1526, nechýba aktualizačný aspekt do súčasných dní.

DANIELA SUCHÁ, CYRILOMETODODIA, o. z.