Katka Poláková s manželom Ondrejom (24. 12. 2018)

Vážení a milí,

Betlehem * Dom chleba,
miesto spočinutia a naplnenia
pre dnešný aj budúci čas.

Skloňme sa v radosti a nádeji.
Darujme všetko čo máme
malému dieťatku Ježiškovi,
i jeho matke Panne Márii
a nezabudnime,
aby sme  pre neho, pre Pána
boli tými, ktorými nás túži mať.

S úctou, vďakou a láskou
za všetko v roku 2018
a PF 2019
želá zo srdca
Katka Poláková s manželom Ondrejom