Katka a Ondrej Polákovci

Katka a Ondrej Polákovci

Vážení a milí,
želáme Vám požehnané sviatky Veľkej noci,
nech sila a láska
zmrtvychvstalého Ježiša Krista
otca budúceho veku
Vás sprevádza..

„Ja som s Vami po všetky dni, až do skončenia sveta.“
Mt 28,20

Katka a Ondrej Polákovci