Katka a Ondrej Polákovci (24. 3. 2016)

Želáme Vám požehnané veľkonočné sviatky,
plnosť nádeje, lebo slávime Pánovo zmŕtvychvstanie.
Nech Jeho  sila a láska naplní naše srdce...
S úctou  a  láskou
Katka a Ondrej Polákovci