Juraj Kazok (20. 12. 2017)

Juraj Kazok (20. 12. 2017)
Všetkým prajem
príjemné a požehnané vianočné sviatky ako aj všetko najlepšie v roku 2018. Pri zvuku fujary a didgeridoo.

J. Kazok