Julo Lomenčík Málinský (19. 12. 2017)

Vážení priatelia, želám Vám  krásne vianočné sviatky plné pokoja a lásky v spoločnosti svojich najbližších.

 

Pripájam vianočný vinš z novohradského Málinca (v hornoipeľskom nárečí):

 

Vinšujen ván této krásne sveitke,

žebe sťe maľi šťasťei a váš život ňebou krátke.

Vinšujen ván lásku a dobrotu,

ňech rados sprevádza vaše kroke od svitu do mrku.

Majťe veľei šťasťei, zdávä, sili,

žebe sťe ešťe dólhé roke v spokojnosťi žiľi.

Ňech trvajú sveitke vo svojon krásnon čare,

čo v láske rosnáša cengot zvončekó dobré vóle.

To ván z úprimniho srca vinšujen.

 

S úctou srdečne Julo Lomenčík Málinský