Július Lomenčík (17. 12. 2018)

Vážená redakcia Literárneho týždenníka.

 

Vinšujen Ván tótot Kračún,

abe sťe v Dohvézne večer

hreito či slivovic aspon za kaľíšťok okoštovaľi,

ľebo ňevéťe, čó n(V)ás na pres rok čaká.

 

Strončok ovešajťe, klobásu koštujťe,

opekance omakujťe

a hlavňe veľé diškurujťe,

počin máťe kus času...

 

Šťasľivé svéjtke Ván z celího srca

 

želá Máľinčan s Banské Bestrici Julo Lomenčík