JÚL – Výstava Nová skutočnosť. Bez dôkazov – v Betlenovom dome v Banskej Bystrici (Výstava trvá od 30. 7. 2016)

JÚL – Výstava Nová skutočnosť. Bez dôkazov – v Betlenovom dome v Banskej Bystrici (Výstava trvá od 30. 7. 2016)

Stredoslovenská galéria pozýva na výstavu

Nová skutočnosť. Bez dôkazov

od 30. júna do 28. augusta 2016 v Betlenovom dome v Banskej Bystrici.

***

Vystavujúci autori: Pavol Červeniak, Jakub Steranka, Adam Macko, Martin Koniar, Ingrid Kepková
Kurátorka: Ivana Komanická
***
Skupinová výstava čerstvých absolventov Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach, ktorí boli predstavení v kontexte emocionálneho obratu na výstave s názvom Nová skutočnosť. Som stratený rozum a nájdený cit, uvedenej v Galérii Krokus v Bratislave začiatkom roku 2016.
Výstavný projekt prezentovaný v Stredoslovenskej galérii kriticky rámcuje neproblematizované modely vystavovania diplomových prác v neoliberálnej ére vynútenej kreativity na jednej strane a klasickej hierarchickej organizácie výučby na akadémiách na strane druhej. Ukazuje umenie ako „nehľadajúce odôvodnenie“, umenie ako afektivitu, stávanie sa, prechod, umenie tvorené na akadémii ako umenie prechodu. Výber prináša okrem iného kolektívne (často performatívne, dočasné a niekedy nezaznamenané inokedy reinterpretované) práce realizované mimo ateliéru, v konfrontácii s modelom ateliérovej výučby a súčasnej teórie, v rámci ktorej je umenie včleňované do širšieho obrazu reprezentačných praktík súčasnej spoločnosti. „Sme v situácii beznádejne ohrozených a potenciálne utopených v predvídateľnosti konvencií“ hovorí jeden z vystavujúcich autorov „v podliehaní sentimentalite, kde každý kúsok môže znamenať regresívne lipnutie na predstave o umení.“ Výstava je v konečnom dôsledku zjednávaním z toho, čo zostalo zo zdokumentovaného gesta, zaznamenaných procesov a rituálnej povahy umeleckého diela.

***

***

Bližšie informácie na www.ssgbb.sk.

Stredoslovenská galéria, Dolná 8, 975 90 Banská Bystrica
Tel.: 048/470 16 15, ssgbb@ssgbb.sk, www.ssgbb.sk, fcb
Otváracie hodiny:
Bethlenov dom, Dolná 8: Utorok - piatok: 10.00 - 17.00, So - Ne: 10.00 - 16.00
Praetorium, Nám. Š. Moysesa 25: Utorok - piatok: 10.00 - 17.00, So - Ne: 10.00 - 16.00
Stála expozícia Dominika Skuteckého, Horná 55: Utorok - nedeľa: 10.00 - 15.00
(Pre vopred nahlásené skupiny návštevníkov bude expozícia otvorená počas pracovného týždňa aj mimo otváracích hodín podľa dohody - návštevu je možné dohodnúť na tel. č. 048/470 16 24.)

Vstupné:
Dospelí: 2 €
Študenti, deti, dôchodcovia: 0,50 €
ZŤP: zadarmo
Výstava s tvorivou dielňou: 3,- / 1,50 €

Vstupné pre školy:
výstava: MŠ zdarma/ ZŠ, SŠ 0,50 €, výstava s lektorátom: MŠ 0,50 € /ZŠ, SŠ 1 €,
výstava s tvorivou dielňou: MŠ 0,50 € /ZŠ, SŠ 1 €

 

(Zdroj: e-mail p.r.manager@ssgbb.sk z 18. 7. 2016)