Jozef Rydlo – PF Pour féliciter

Zdvorilo pozdravujúc, žičím vospolok vianočné Svetlo do všetkých všedných i sviatočných dni roka 2023
[i do tých ďalších, ak nám ich Všemohúci dožičí],
Oremus pro invicem
jmr