Jozef M. Rydlo (23. 12. 2018)

Jozef M. Rydlo (23. 12. 2018)

Stano Dusík: The Beatlehems, 1968

 

Žičím Vám i Vašim najbližším radostné, najmä však požehnané prežitie sviatkov

vianočných, novoročných i trojkráľových.

Želajme si, aby si v tomto období ľudia spomenuli, že Vianoce znamenajú

vstup Boha do ľudských dejín, do života človeka, ktorý má Božie zákony rešpektovať,

a nie ísť proti prírode a aby Pán Boh Slovákov aj naďalej ako národ

v ich obnovenom štáte pri zdravom rozume zachovávať ráčil.

Jozef M. Rydlo

 

https://www.youtube.com/watch?v=48xn7zD9Lcs