Jozef Hlušek

Milí priatelia, 

vinšujem Vám požehnané a radostné veľkonočné sviatky. Želám Vám, aby ste ich prežili v dobrom zdraví, v láskavej atmosfére a dobrej pohode v kruhu tých, ktorých máte radi, bez internetu a zlých správ.

Váš 

Jozef Hlušek