Jozef Hlušek

Vinšujem Vám všetkým, osobitne pp Blahovi a Dinkovi a tiež všetkým členom SSS  šťastné Vianoce, dobré zdravie a úspešný nový rok 2023.

J.Hlušek